Monthly Archives: Styczeń 2020

Czy grzejnik kanałowy może być lepszy od grzejnika ściennego?

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej dyskusji na temat wyższości grzejników kanałowych na ściennymi i rzecz jasna na odwrót. Warto temu zagadnieniu przyjrzeć się nieco bliżej i rzucić na nie zupełnie nowe światło. Trzeba to przede wszystkim zrobić raczej z bocznej perspektywy, nie będąc jednocześnie zagorzałym piewcą, któregokolwiek z tych rozwiązań. Jasnym bowiem jest, iż aby realna była nasza ocena każdego z tych rozwiązań, powinniśmy starać się zachować maksymalnie wysoki poziom bezstronności. Przyjrzyjmy się zatem, jak to wszystko w rzeczywistości wygląda. Sprawdźmy, czy faktycznie grzejnik kanałowy jest lepszy od ściennego, czy też może jest jednak na odwrót?

Detekcja wodoru w akumulatorowniach.

Pomieszczenie akumulatorowni, w którym realizowany jest proces ładowania baterii trakcyjnych, stanowi poważne zagrożenie dla pozostałego otoczenia w obiekcie. Szczególnie jeśli wewnątrz ładowane są akumulatory oparte o galwaniczne ogniwa ołowiane zanurzone w roztworze kwasi siarkowego. Takie akumulatory mogą bowiem wydzielać wodór do otoczenia, a jest to gaz łatwo palny, który po zmieszaniu się z powietrzem atmosferycznym, staje się gazem silnie wybuchowym. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo przed takimi zagrożeniami, niezbędna będzie odpowiednia detekcja wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni, aby zapewnić natychmiastowe wentylowanie go, w przypadku wystąpienia podobnych sytuacji.