Bezpieczeństwo gospodarstwa rolnego.

Bezpieczeństwo gospodarstwa rolnego.

Aby prawidłowo zadbać o bezpieczeństwo gospodarstwa rolnego, należy przede wszystkim określić rodzaj pojawiających się w danym przypadku zagrożeń. Kluczową rolę odgrywać będzie także wykupienie odpowiednio dopasowanych do profilu działalności polis ubezpieczenia rolniczego. Tym bardziej, iż w niektórych okolicznościach, polisy te będą w pełni obowiązkowe. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej, bowiem nie wykupienie danych ubezpieczeń w przypadku, kiedy gospodarstwo podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, będzie wiązać się z nałożeniem na rolnika kary grzywny. Jednym słowem, warto dbać o bezpieczeństwo gospodarstwa rolniczego, chociażby ze względu na fakt, iż jest to często kwestią obowiązkową.

Jak zadbać o bezpieczeństwo gospodarstwa rolniczego?

Tak jak już wspomnieliśmy, kwestią zapewniającą bezpieczeństwo gospodarstwa rolniczego jest wykupienie odpowiednich ubezpieczeń. W tym przypadku będą to przede wszystkim dwie polisy, zapewniające maksymalny poziom ochrony dla większości gospodarstw.

  • Polisa ubezpieczenia budynków rolnych – gwarantująca wypłatę odszkodowania w razie wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze typowo żywiołowym. Chodzi tutaj o sytuacje takie jak pożary, powodzie, gradobicia, huragany, czy też nawet upadek samolotu na zabudowania gospodarcze, co wbrew pozorom zdarza się całkiem często.
  • Polisa ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego – zapewniające wypłaty zadośćuczynienia za wyrządzone szkody osobom trzecim. Co ważne, ubezpieczenie OC, zapewnia ochronę całego gospodarstwa, niezależnie od tego, czy szkody wyrządzone zostały bezpośredni przez ubezpieczonego rolnika, czy też przez członków jego rodziny bądź zatrudnionych pracowników. Warunkiem koniecznym jest to, aby wyrządzone szkody miały bezpośredni związek z pracami prowadzonymi w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Warto tutaj także podkreślić, iż w niektórych przypadkach, wykupienie powyższych polis będzie w pełni obowiązkowe.

Kiedy wykup polis OC i ubezpieczenia zabudowań gospodarczych jest obowiązkowy?

Kwestie z tym związane są uregulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej zapisami pod obowiązkowe ubezpieczenie podlegają rolnicy, którzy są osobami fizycznymi, rozliczają się przynajmniej w części podatkiem rolnym, a prowadzone przez nich gospodarstwo ma powierzchnię powyżej jednego hektara. W takich przypadkach, bezpieczeństwo gospodarstwo rolniczego będzie w pewnym sensie obowiązkowe.

Podsumowanie.

Należy więc pamiętać, iż zarówno ubezpieczenie budynków rolniczych, jak i ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego, może być obowiązkowe. W tym celu powinniśmy dość dokładnie przyjrzeć się statusowi prawnego gospodarstwa. Warto bowiem nie unikać obowiązku wykupu konkretnych polis rolnych. Może się to bowiem skończyć koniecznością uregulowania kary grzywny, która z roku na rok staje się coraz bardziej kosztowna.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *