Bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej.

Bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej.

Prawidłowa, a przede wszystkim bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej, jest uzależniona zarówno od jej stanu technicznego, jak i od nas samych. To, w jaki sposób korzystamy z elektryczności, przekłada się na poziom naszego bezpieczeństwa. Poza tym, musimy także regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne instalacji, aby mieć pewność, iż wszystkie jej elementy pracują prawidłowo, i nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników. Tylko w taki sposób możliwa będzie bezpieczna eksploatacji instalacji elektrycznej. Jakiekolwiek odstępstwa od tego toku postępowania, mogą się skończyć dość nieprzyjemnie.

Czy bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej jest w ogóle możliwa?

Mówi się bardzo często, iż z prądem elektrycznym nigdy nic nie wiadomo. Wobec tego też, można przyjąć założenie, iż w pełni bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej, nie jest możliwa do osiągnięcia. jest to pewne przekłamanie i uproszczenie, bowiem przestrzegając zasad używania instalacji elektrycznych, oraz dbając o jej dobry stan, możemy zagwarantować sobie wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji elektryczności. Jest to więc w pełni możliwe aczkolwiek zależne od naszego podejścia.

Zasady bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznych.

Bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej, będzie przede wszystkim wymagać od nas prawidłowego korzystania z elektryczności i urządzeń elektrycznych. Należy tutaj więc przestrzegać następujących zasad:

  • Nie korzystamy z gniazdek i łączników, które wyraźnie są uszkodzone, nadpalone, bądź luźne – grozi to bowiem porażeniem prądem elektrycznym.
  • Nie wyszarpujemy wtyczek z gniazdek – prowadzi to do osłabienia gniazdka i może je całkowicie wyrwać ze ściany, co także grozi porażeniem prądem.
  • Podczas użytkowania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych zawsze mamy suche ręce – woda jest doskonałym przewodnikiem prądu i bardzo łatwo może nas porazić jeśli będziemy mieć mokre ręce.

Zasady są proste, a jednak bardzo często dochodzi do wypadków właśnie na skutek ich nie przestrzegania. Warto więc sobie je powtórzyć i zapamiętać, gdyż przekłada się to na poziom naszego bezpieczeństwa w kontakcie z elektrycznością.

Stan techniczny instalacji.

Bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej będzie także uzależniona od jej stanu technicznego. Musimy regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne i usuwać ujawnione w ich czasie usterki. Wszystkie gniazdka, łączniki elektryczne, instalacyjne muszą być na bieżąco naprawiane a w razie konieczności wymieniane na nowe. Dzięki temu ograniczymy ryzyko porażenia prądem elektrycznym, czy też samoistnego zaprószenia ognia poprzez zwarcie instalacji elektrycznej. Jest to więc także, bardzo ważny aspekt bezpiecznego użytkowania elektryczności w naszych domach i mieszkaniach.

Podsumowanie.

Należy więc wyraźnie podkreślić, iż bezpieczna eksploatacji instalacji elektrycznej jest jak najbardziej możliwa do osiągnięcia, aczkolwiek wymaga od nas pełnej uwagi. Musimy regularnie przeprowadzać przeglądy stanu technicznego instalacji, oraz umiejętnie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz samej instalacji. W przeciwnym razie, automatycznie wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym, co niestety nie należy do najprzyjemniejszych doznań.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *