Category Archives: Polityka

Kilka zdań o wolności słowa.

Prawo wolności słowa jest rzeczą fundamentalną i nie można go podważać. Zawarcie wolności słowa w Pierwszej Poprawce do Konstytucji sprawi wielkie poruszenie wśród ludzi, była to rzecz wstawiona nawet na pierwszych stronach gazet, co odzwierciedla jak wielką wagę to wydarzenie miało. Karykaturzyści, pisarze, mówcy i wykładowcy cierpieli z powodu uniemożliwienia głoszenia własnego poglądu oraz opinii. Państwa musiały głęboko zanalizować historię by odkryć sedno problemu.
Więcej na:
http://www.listyznaszegosadu.pl/dlaczego-wolnosc-slowa-jest-fundamentalna 

Internauci zabierają głos w sprawie profesora Chazana

W związku z tym, że każdy obywatel naszego kraju ma prawo do własnych poglądów i opinii na każdy temat, Internauci również postanowili zabrać głos w sprawie profesora Chazana. Jak wypadł lekarz w odczuciu użytkowników Internetu? Blisko 70% Internautów, którzy wzięli udział w ankiecie twierdzi, że jego decyzja była niesłuszna. Tylko niecałe 3% osób pozostało neutralnymi, natomiast niecałe 28% internetowego społeczeństwa popiera decyzję profesora. Więcej informacji na ten temat można dowiedzieć się pod adresem http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Stanowczy-glos-internautow-ws-decyzji-prof-Bogdana-Chazana-Sonda-WPPL,wid,16745020,wiadomosc.html

Dziś referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Rosji

Zaplanowane zaledwie trzy tygodnie temu referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Rosji rozpoczęło się zaledwie kilka chwil temu. W zdecydowanej większości mieszkańcami Krymu są osoby rosyjskojęzyczne, popierające przyłączenie do Rosji. Niemniej jednak w świetle prawa międzynarodowego jest to akt bezprawia i agresji Republiki Rosyjskiej na niezależność, suwerenność oraz integralność terytorialną Ukrainy.