Category Archives: Przemysł

Karta charakterystyki? Lepiej zleć ją fachowcom!

Karta charakterystyki produktu musi zostać przygotowana w przypadku substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzającej zagrożenie lub substancji trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub substancji bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). Również w przypadku substancji umieszczonej na liście kandydackiej substancji zgłoszonych do objęcia procedurą udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH z innych przyczyn niż wymienione powyżej.

Przemysłowe klejenie z zastosowaniem utwardzania UV.

Praktycznie w każdym współczesnym zakładzie produkcyjnym zajmującym się wytwarzaniem podzespołów elektronicznych i elektrotechnicznym, wykorzystywana jest technologia łączenia ze sobą różnorodnych elementów, za pośrednictwem klejów utwardzanych promieniowaniem UV. Jest to stosunkowo nowoczesna jeszcze technologia, aczkolwiek już bardzo spopularyzowana, co wynika głównie z wysokich parametrów technicznych zastosowanych rozwiązań. Dzięki czemu wykonywane spoiny łączone dane elementy charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, co w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejsza.

Jak wykorzystać potencjał kabiny lakierniczej?

Jednym z najlepszych urządzeń dla warsztatu lakierniczego, przyczyniających się do wzrostu efektywności pracy, jej wydajności oraz jakości, jest bez wątpienia kabina lakiernicza. Można tutaj powiedzieć, iż jest to dodatkowe pomieszczenie wewnątrz warsztatu lakierniczego, które gwarantuje nam podniesienie efektywności realizowanych prac, a przede wszystkim bardzo korzystnie wpływa na ich jakość. Generalnie rzecz więc ujmując, warto zainteresować się zagadnieniem, aby w stu procentach wykorzystać cały potencjał jaki drzemie w kabinie lakierniczej i dzięki jej umiejętnej eksploatacji, osiągnąć wyższy poziom jakości, świadczonych w warsztacie usług lakierniczych.

Centralne odkurzanie i jego zalety.

Wśród wielu nowoczesnych rozwiązań, które przyczyniają się do podniesienia poziomu komfortu naszych domów jednorodzinnych, jednym z ciekawszych wydaje się być zastosowanie systemu centralnego odkurzania, który jak się okazuje, możemy zainstalować nie tylko w nowo budowanych domach, ale także w starszych, już istniejących, o ile pozwalają nam na to warunki. Przede wszystkim jednak musimy tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż zastosowanie systemu centralnego odkurzania będzie nam gwarantować możliwość o wiele bardziej wygodnego i komfortowego utrzymywania czystości wewnątrz naszego domu, co w tym szczególnym przypadku będzie kwestią niesamowicie istotną.

Profesjonalne lakiernictwo.

Przemysł lakierniczy jest jednym z bardziej wymagających w zakresie przygotowania przestrzeni roboczej, celem osiągnięcia odpowiedniego poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych. Przede wszystkim należy szczególną uwagę zwrócić na kwestie utrzymania czystości atmosfery w pomieszczeniach lakierniczych, gdyż będzie to mieć kluczowy wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Chodzi tutaj o to, aby wewnątrz nie unosiły się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Zobaczmy w takim razie, dlaczego jest to tak bardzo istotne, oraz jak wykorzystać nowoczesne rozwiązania technologiczne celem osiągnięcia odpowiedniego poziomu jakości lakiernictwa.

Wykorzystanie filtrów sufitowych w systemie filtracji atmosfery pomieszczeń lakierniczych.

Filtracja wnętrza pomieszczenia lakierni przemysłowej to jeden ze zdecydowanie najważniejszych aspektów tego typu warsztatów, wywierający szczególnie istotny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Im lepszy poziom czystości atmosfery wewnętrznej będziemy w stanie zagwarantować, tym wyższy poziom jakości realizowanych usług będzie można osiągnąć. przyjrzyjmy się wobec tego kwestii realizowania tego typu zadań poprzez wykorzystanie łączonych systemów filtrowania powietrza z zastosowaniem zarówno systemów wentylacji mechanicznej, jak i dodatkowych filtrów sufitowych, ściennych i podłogowych.

Oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń chemicznych w lakierniach przemysłowych.

W toku realizacji wszelkiego rodzaju prac lakierniczych będziemy mieli do czynienia z wydzielaniem znacznych ilości lotnych zanieczyszczeń chemicznych, wobec czego, trzeba będzie zadbać o skuteczne ich przechwytywanie i przekazywanie do utylizacji. W celu skutecznego przechwytywanie lotnych zanieczyszczeń chemicznych, czyli tak zwanej mgiełki lakierniczej, należy wykorzystać wszelkie możliwe rozwiązania technologiczne, przy czym najskuteczniejsze będzie zastosowanie filtrów sufitowych, na których osiadać będą zanieczyszczenia chemiczne. Zobaczmy jak wykorzystać profesjonalne filtry sufitowe, oraz jakie jeszcze możemy wykorzystać rozwiązania, w celu osiągnięcia wysokiego poziomy oczyszczenia powietrza z lotnych zanieczyszczeń chemicznych w tym przypadku.

Filtrowanie atmosfery wewnątrz pomieszczeń lakierniczych.

Jednym z kluczowych aspektów wpływających na jakość realizacji prac lakierniczych w warsztatach, będzie rzecz jasna umiejętne podejście do kwestii filtracji powietrza. Chodzi tutaj zarówno o powietrze wprowadzane do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, jak i te odprowadzane. Osobno będziemy także zajmować się powietrzem znajdującym się już we wnętrzu pomieszczenia lakierniczego. Sprawdźmy wobec tego w jaki sposób można zapewnić czystą atmosferę do prac lakierniczych, która w dużej mierze będzie tutaj przesądzać o jakości realizowanych prac.

Filtry sufitowe i ich wykorzystanie

Filtrowanie powietrza w obiektach produkcyjnych to bardzo ważna rzecz, a już w szczególności w niektórych, bardziej specyficznych branżach, takich jak spawalnictwo czy też lakiernictwo, gdzie przecież w toku produkcji wytwarzane są dość silne zanieczyszczenia. Oczywiście w takich sytuacjach, niezbędne będą stanowiskowe odciągi powietrza, które skutecznie odbiorą pierwszy, największy rzut wszystkich zanieczyszczeń, niemniej jednak nie uda im się z całą pewnością odprowadzić całości. Wobec czego niezbędne będzie zastosowanie dodatkowych filtrów, które zapewnią przechwytywanie resztek zanieczyszczeń lotnych i związanie ich w celu ich późniejszego zutylizowania. Zobaczmy jakie rozwiązania w takich przypadkach można wykorzystać, aby zapewnić sobie odpowiedni poziom wydajności oczyszczania powietrza na obiektach produkcyjnych.

Filtrowanie powietrza w warsztacie lakierniczym.

Jednym z bardziej istotnych aspektów prowadzenia warsztatu lakierniczego jest prawidłowe podejście do kwestii filtrowania powietrza, zarówno tego wtłaczanego do wnętrza pomieszczeń roboczych, jak i tego, odprowadzanego na zewnątrz. Chodzi tutaj o to, aby powietrze wtłaczane do środka pomieszczeń lakierni, było wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, pyłów i innych lotnych zabrudzeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych prac lakierniczych, jak również o to, aby powietrze odprowadzane na zewnątrz było wolne od tzw. mgiełki lakierniczej, która jest po prostu zanieczyszczeniem i nie powinna trafiać do atmosfery. W tym celu należy zastosować odpowiednie filtrowanie powietrza. Zobaczmy zatem, jakie w tym zakresie mamy obecnie możliwości, aby przy wykonaniu instalacji wentylacyjnej móc zastosować rozwiązania najbardziej optymalne dla danego przypadku.