Filtrowanie atmosfery wewnątrz pomieszczeń lakierniczych.

Filtrowanie atmosfery wewnątrz pomieszczeń lakierniczych.

Jednym z kluczowych aspektów wpływających na jakość realizacji prac lakierniczych w warsztatach, będzie rzecz jasna umiejętne podejście do kwestii filtracji powietrza. Chodzi tutaj zarówno o powietrze wprowadzane do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, jak i te odprowadzane. Osobno będziemy także zajmować się powietrzem znajdującym się już we wnętrzu pomieszczenia lakierniczego. Sprawdźmy wobec tego w jaki sposób można zapewnić czystą atmosferę do prac lakierniczych, która w dużej mierze będzie tutaj przesądzać o jakości realizowanych prac.

Powietrze wprowadzane do wnętrza pomieszczeń lakierniczych.

Najważniejszym zagadnieniem będzie tutaj bez wątpienia kwestia powietrza wprowadzanego do wnętrza pomieszczeń lakierniczych. Już na tym etapie powinniśmy należycie zadbać o jego przefiltrowanie, celem przechwycenia wszystkich lotnych zanieczyszczeń, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. W tym celu należy zastosować odpowiednie jakościowo filtry kasetowe montowane na instalacji nawiewno wywiewnej. Dzięki temu, powietrze wprowadzone do środka zawsze będzie przechodzić przez system filtrów, a co za tym idzie, będzie starannie oczyszczone z wszystkich pyłków i kurzu, który dzięki temu nie będzie stać na przeszkodzie do osiągnięcia wysokiego poziomu jakościowego realizowanych prac. W podobny sposób musimy zadbać o kwestie powietrza odprowadzanego na zewnątrz, aby nie doprowadzać do skażenia środowiska. Tutaj trzeba zastosować filtry chemiczne, które będą w stanie przechwycić chemiczne zanieczyszczenia lotne, czyli przede wszystkim wytwarzaną w procesie lakierniczym mgiełkę lakierniczą. Dzięki zastosowaniu takich filtrów, wnętrza pomieszczeń lakierniczych będzie w dużym zakresie pozbawione zanieczyszczeń, zaś warsztat nie będzie wpływać na zanieczyszczenie środowiska.

Dodatkowa filtracja wewnętrzna

Oczywiście trzeba tutaj także zwrócić uwagę na kwestię dodatkowego filtrowania wewnętrznego w pomieszczeniach lakierniczych. W tym celu wykorzystywane są przede wszystkim filtry sufitowe dla lakiernictwa, których celem jest przechwytywanie lotnych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Oczywiście przede wszystkim będzie to mgiełka lakiernicza, ale bardzo często unosi się ona wraz z kurzem, który osiadając następnie w dół, będzie wpływać w negatywny sposób na jakość realizowanych prac lakierniczych. Wobec tego tez, warto w tego typu filtry dodatkowo zainwestować, a szczególnie w połączeniu z filtrami podłogowymi oraz ściennymi, które podnoszą bezpieczeństwo realizowanych prac lakierniczych. Generalnie rzecz więc ujmując, można tutaj przyjąć założenie, iż bez odpowiedniego poziomu filtracji powietrza, zarówno tego doprowadzanego do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, jak i tego, które już się znajduje we wnętrzu, nie będzie możliwe osiągnięcie wystarczająco wysokiego poziomu jakościowego realizowanych prac lakierniczych.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *