Gdzie wykupić odpowiednie ubezpieczenia rolnicze?

Gdzie wykupić odpowiednie ubezpieczenia rolnicze?

Konieczność wykupienia niezbędnych ubezpieczeń rolniczych, uregulowana jest w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Bardzo wyraźnie jest w niej określone które gospodarstwa rolne powinny obowiązkowo wykupić konkretne ubezpieczenia rolnicze, a które będą z tego obowiązku zwolnione. Niezależnie jednak od tego czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe, czy też dobrowolne, zawsze będzie nieść za sobą dla gospodarza określenie korzyści. Warto o tym pamiętać, i w przyszłości raczej nie szukać sposobów na ominięcie obowiązku ubezpieczenia.

Kiedy i jak wykupić niezbędne ubezpieczenia.

Spełniając podstawowe przesłanki wyszczególnione w ustawie, trzeba liczyć się z koniecznością wykupienia odpowiednich pakietów ubezpieczeń. Aby się na to załapać, należy prowadzić gospodarstwo o powierzchni upraw rolnych powyżej 1ha, oraz być osobą fizyczną, która podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym w całości lub też w jego części. W takich sytuacjach, niezbędne będzie wykupienie OC gospodarstwa oraz ubezpieczenia zabudowań gospodarczych.

Co do zasady, ubezpieczenia należy wykupić najpóźniej w dniu wejścia w posiadanie gospodarstwa. Trzeba więc o tej kwestii pamiętać.

Aby wykupić odpowiednie ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego trzeba będzie przede wszystkim zadbać o to, abyśmy mieli dobry ogląd sytuacji, w zakresie potrzeb konkretnego gospodarstwa. Trzeba tutaj pamiętać, iż w każdym przypadku gospodarstwo ma inny profil działalności, inne zabudowania, inne uprawy, oraz inny poziom ryzyka wyrządzenia szkód osobom trzecim. Należy te kwestie uwzględnić, aby wybrane polisy ubezpieczenia w tym zakresie były optymalnie dopasowane do potrzeb konkretnego gospodarstwa.

Ubezpieczenie budynków rolnych.

Jeśli zaś chodzi o drugą formę ubezpieczeń rolniczych, trzeba tutaj pamiętać, iż nie zawsze najtańsze ubezpieczenie budynków rolniczych jest rozwiązaniem optymalnym. Tutaj należy wnikliwie przeanalizować wszystkie sytuacje zagrażające gospodarstwu, tak, aby były one wyszczególnione w umowie ubezpieczenia. Jeśli dane gospodarstwo znajduje się na terenach bardziej wyżynnych i jakiekolwiek powodzie za bardzo mu nie zagrażają, to zbędnym wydaje się ubezpieczenia od powodzi. Trzeba więc optymalnie dobrać wszystkie elementy kupowanych polis ubezpieczeniowych. Tak, aby koszty były adekwatne do poziomu zabezpieczenia oraz samych zagrożeń.

Oczywiście wszystko to jest o wiele prostsze do zrealizowania w przypadku skorzystania z usług doradcy ubezpieczeniowego. Jest to bowiem człowiek o szerokiej wiedzy w zakresie wszelkiej maści ubezpieczeń rolnych. Dzięki temu tez, pomoże nam on precyzyjnie dopasować poszczególne ubezpieczenia do potrzeb naszego gospodarstwa, co w tym przypadku będzie się przekładać na optymalizację kosztów ubezpieczeń.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *