Geosiatka do wzmacniania gruntu.

Geosiatka do wzmacniania gruntu.

Współcześnie na rynku nowoczesnych materiałów geosyntetycznych wykorzystywanych do wzmacniania warstw gruntu, przede wszystkim wykorzystywane są wszelkiego rodzaju geosiatki. Możemy wyróżnić kilka ich typów, każdy o różnych właściwościach fizykochemicznych, oraz innym przeznaczeniu. Wiedza w tym zakresie będzie bardzo przydatna przede wszystkim dla wszystkich pracowników zajmujących się na co dzień realizacją budowy gród, autostrad czy też torowisk kolejowych. Nie jest prawdą, iż wiedzę tę wystarczy jak będą posiadać inżynierowie nadzorujący budowę. Im bardziej doświadczona i wyedukowana kadra pracowników tym lepsze efekty pracy możliwe są do osiągnięcia.

Rodzaje stosowanych obecnie geosiatek do wzmacniania gruntu.

Jak już wspomnieliśmy, geosiatki to nowoczesne materiały geosyntetyczne stosowane głównie w zakresie wzmacniania gruntu przed róznymi czynnikami zewnętrznymi. Możliwe jest wzmacnianie gruntu przed działaniem sił atmosferycznych, czy też przed wpływem obciążeń eksploatacyjnych. W każdym z tych przypadków, geosiatka stosowana do wzmacniania gruntu jest rozwiązaniem wręcz idealnym.

Obecnie, najpopularniejsze geosiatki to następujące cztery typy:

  • Miragrid GX – to nowoczesne, poliestrowe geosiatki powleczone polimerową powłoką ochronną. Są bardzo wytrzymałe na rozciąganie przy małym pełzaniu. Wykazują także dobre wartości tarcia w stosunku do gruboziarnistych podłóż. Stosowane są głównie w przypadku konieczności zbrojenia gruntów niespoistych. Wykorzystywane w budownictwie drogowym i kolejowym, rzadziej do zabezpieczania skarp składowisk odpadów czy też budowy murów oporowych.
  • Polgrid BX – to dwukierunkowa geosiatka o otwartej strukturze w postaci georusztu. Charakteryzuje się sztywnymi węzłami stanowiącymi integralny element struktury, oraz żebrami z przekrojem kwadratowym, zapewniającymi bardzo dobre oparcie dla kruszywa. Stosowane najczęściej do zbrojenia i wzmacniania warstw podbudowy z kruszywa kamiennego. Wykorzystywane w budownictwie drogowym, kolejowym, przy budowie mostów, tuneli, jak również przy realizacji zabezpieczeń antyerozyjnych.
  • Polgrid UX – jednokierunkowa geosiatka o sztywnych węzłach o zwiększonej sztywności i wytrzymałości. Wytwarzana jest poprzez wytłoczenie i perforację układu otworów w arkuszu polietyleny o wysokiej gęstości. W następnym kroku pasma są rozciągane w kierunku podłużny, aby nadać odpowiednią strukturą całej siatce. Wykorzystywane w budownictwie drogowym, kolejowym. Zapewniają wzmocnieni przy budowie kanałów, zbiorników, zapór.
  • Geosiatki drogowe – to geosiatki przeznaczone do warstw nawierzchni bitumicznej dróg i autostrad, ale także lotnisk, chodników czy też parkingów oraz placów manewrowych. Wykorzystywana jest w celu zbrojenia konstrukcji, zarówno podczas budowy nowych nawierzchni, jak i w trakcie prowadzenia remontów starych. Najlepsze efekty można osiągnąć poprzez zastosowanie ich pod warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco.

Mamy więc do czynienia z czterema typami geosiatek, stosowanych dość powszechnie we współczesnych realizacjach budownictwa inżynieryjnego. Wszystkie te typy sprawdzają się w nieco innych sytuacjach, bowiem charakteryzują się innymi parametrami technicznymi. W każdym razie, ich zastosowanie przynosi korzystne efekty w postaci zwiększonej trwałości oraz odporności na obciążenia eksploatacyjne.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *