Geowłóknina o właściwościach ochronnych.

Geowłóknina o właściwościach ochronnych.

Wykorzystywana współcześnie geowłóknina o właściwościach ochronnych, oznaczana literą P, to jeden z lepszych materiałów geosyntetycznych w wielu zastosowaniach. Jest ona przede wszystkim stosowana w zakresie ochrony geomembran, aczkolwiek może być również stosowana samodzielnie. Jest wytwarzana z mechanicznie wzmacnianych, polipropylenowych włókien ciągłych. Włókna te, są dodatkowo stabilizowane przeciwko działaniu promieniowania UV. Bardzo dobre parametry techniczne sprawiają, iż tego typu geowłóknina o właściwościach ochronnych, znajduje współcześnie bardzo szeroki zakres zastosowania.

Gdzie jest stosowana geowłóknina o właściwościach ochronnych typu P?

Tego rodzaju geowłókniny ochronne znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest dodatkowo ochrona geomembran. Najczęściej spotykanymi sytuacjami są:

  • Budowa składowisk odpadów
  • Budowa zbiorników wodnych
  • Budowa tuneli
  • Budowa stacji przeładunkowych dla substancji niebezpiecznych.

W każdym z powyższych zastosowań, wymagane jest osiągnięcie dodatkowego, zwiększonego poziomu zabezpieczenia konstrukcji przed jej uszkodzeniem. Głównym celem dodatkowej ochrony jest zabezpieczenie środowiska naturalnego przed przedostawaniem się substancji niebezpiecznych. Ma to miejsce chociażby w przypadku składowisk odpadów, czy też zbiorników na substancje niebezpieczne. Mogą to być nawet zbiorniki retencyjne w ciągu nowo budowanych autostrad. Wiadomo, iż wraz z wodą opadową, do tego typu zbiorników trafiają także substancje niebezpieczne wyciekające niejednokrotnie z pojazdów samochodowych. Ich zabezpieczenie w zbiornikach jest więc istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa środowiska.

Dlatego też, w takich okolicznościach, geowłóknina o właściwościach ochronnych, będzie jednym z lepszych rozwiązań, pozwalających na osiągnięcie zwiększonego bezpieczeństwa całej konstrukcji.

Geowłóknina typu P w przypadku wałów przeciwpowodziowych.

Jednym z ważniejszych obszarów, w których zastosowanie znajduje geowłóknina o właściwościach ochronnych, będzie także budowa wszelkiego rodzaju wałów przeciwpowodziowych. W tym zakresie, istotne jest to, iż jej wzmacniająca oraz filtracyjna funkcja pozwala na ustabilizowanie konstrukcji wału przy jednoczesnym przepuszczaniu wody i zatrzymywaniu nawet bardzo drobnych frakcji gruntu. Dzięki temu, konstrukcja wału pozostaje stabilna nawet przy bardzo dużych obciążeniach.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż geowłókniny ochronne typu P, to bardzo dobre materiały geosyntetyczne. Ich zastosowanie w wielu przypadkach przynosi konkretne korzyści, głównie w zakresie wzmocnienia i zabezpieczenia danych konstrukcji przed uszkodzeniami. Trzeba także pamiętać, iż geowłóknina o właściwościach ochronnych, z powodzeniem może być wykorzystywana samodzielnie, aczkolwiek nie jest to jej priorytetowym zastosowaniem.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *