Geowłókniny w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym.

Geowłókniny w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym.

Wśród materiałów geosyntetycznych, jednym z ciekawszych jest geowłóknina, wykorzystywana przede wszystkim do ochrony warstw wznoszonych konstrukcji technologicznych przed napływająca wodą gruntową bądź przed woda pochodzenia atmosferycznego. Charakteryzują się one przede wszystkim bardzo dobrymi właściwościami hydraulicznymi i wysokim poziomem wytrzymałości na obciążenia mechaniczne. Warto tutaj więc przyjrzeć się nieco bliżej kwestii ich zastosowania, oraz właściwości, bowiem w wielu przypadkach będą stanowić bardzo dobre rozwiązanie w kwestii zabezpieczenia konstrukcji czy też wzmocnienia struktury na przykład podbudowy drogowej.

Właściwości geowłóknin.

Musimy tutaj pamiętać, iż wysoka wytrzymałość geowłókniny typu TS będzie zapewniać nam wysoki poziom jej bezpieczeństwa podczas procesu wbudowywania w grunt. Będzie ona pełnić rolę separacyjną dla różnorodnych warstw gruntu, oraz izolacyjną, zapewniając wysoki poziom nieprzepuszczalności wody. Bardzo dobrym rozwiązaniem wykorzystującym geowłókniny jest budowa z ich zastosowaniem nasypów wzdłuż dróg. Tutaj geowłóknia będzie wbudowana w głebszą warstwę gleby, zabezpieczając całą wewnętrzną strukturę nasypu przed przesiąkaniem wody atmosferycznej, która mogłaby rozmoczyć ubitą glebę i znacznie osłabić cały nasyp. Następnie geowłóknina w tym przypadku, będzie przykrywana kilkunastocentymetrową warstwą gruntu, a w jej dolnej części będzie przygotowana instalacja drenująca do przechwytywania ściekające wody. Wierzchnia warstwa gleby powinna być jeszcze dodatkowo zabezpieczona przed erozją poprzez zastosowanie maty antyerozyjnej. Generalnie rzecz więc ujmując, będzie ona stanowić doskonałe zabezpieczenie struktury budowanych konstrukcji, co zapewni nam wyższy poziom ich bezpieczeństwa, i ogólnie obniżenie kosztów eksploatacji nowych dróg i autostrad.

Budowa geowłókniny.

Geowłóknina jeśli chodzi o swoją budowę, to podobnie jak każdy inny geosyntetyk będzie składać się z włókien polipropylenowych lub też poliestrowych, wykorzystywanych w zależności od potrzeb w danym przypadku. Tutaj jednak mamy do czynienia z płaska strukturą, gdzie poszczególne włókna są ze sobą połączone mechanicznie lub termicznie, poprzez przeszywanie lub też zgrzewanie. Technologia konstrukcji geowłóknin będzie gwarantować nam wysoki poziom ich wytrzymałości na rozciąganie, czy tez doskonałe wręcz właściwości hydrauliczne, dzięki czemu będziemy tutaj mogli liczyć na dobrą trwałość długookresową. Bardzo często wykorzystywane będą także jako materiał ochronny w budowie składowisk odpadów, tuneli czy też zbiorników wodnych. Generalnie rzecz biorąc, geowłókniny będą charakteryzować się stosunkowo szerokim zastosowaniem w budownictwie technicznym, wobec czego podstawowa wiedza na temat tego materiału będzie dla każdego z na niezbędna.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *