Jakość realizacji prac lakierniczych.

Jakość realizacji prac lakierniczych.

Aby osiągnąć wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych, trzeba przede wszystkim skupić się na utrzymaniu w warsztacie odpowiedniej czystości. Chodzi tutaj o to, iż wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, mogące przedostawać się bezpośrednio do strefy roboczej, będą wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych robót. Będą one mieszać się ze strumieniem mgiełki lakierniczej, obniżając tym samym jakość warstwy lakieru. Będzie ona nie tylko mniej estetyczna, ale także mniej odporna na działanie czynników zewnętrznych. Jednym słowem, nie można do tego dopuścić, aby do strefy bezpośredniego nakładania lakieru, przedostawały się jakiekolwiek, lotne zanieczyszczenia.

Filtracja powietrza wtłaczanego z zewnątrz.

Przede wszystkim, trzeba tutaj zacząć od utrzymania odpowiedniej czystości powietrza doprowadzanego do wnętrza pomieszczeń lakierniczych. System wentylacji, zapewnia nam prawidłową wymianę powietrza z otoczeniem. Trzeba tutaj jednakże zadbać także o to, aby powietrze doprowadzane z zewnątrz do warsztatu, było w jak największym zakresie oczyszczone ze wszystkich, lotnych zanieczyszczeń. Aby to osiągnąć trzeba będzie zastosować odpowiednią filtrację na kanałach wlotowych. Trzeba będzie więc zamontować odpowiedni filtr kieszeniowy dla lakiernictwa, który zagwarantuje przechwyt, nawet do 95% zanieczyszczeń lotnych, pochodzenia zewnętrznego. Ich przechwycenie jest szalenie ważne, bowiem dzięki temu, będziemy mieć o wiele bardziej uproszczone zadanie w wychwytywaniu zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego. A trzeba zdać sobie sprawę z tego, iż one także będą negatywnie wpływać na jakość realizowanych prac lakierniczych.

Usuwanie zanieczyszczeń pochowanie wewnętrznego.

Jak już wspomnieliśmy, należy zdać sobie sprawę z faktu tego, iż wewnątrz pomieszczeń warsztatowych także będą powstawać zanieczyszczenia, które należy regularnie usuwać. Są to przede wszystkim wszelkiego rodzaju pyłki i kurz, które powstają z mebli czy też tynków, oraz ubrań pracowników, a przez samych pracowników są wznoszone do góry. W ten sposób mogą one przedostawać się do strefy nakładania lakieru, co będzie powodować ich mieszanie się ze strumieniem mgiełki lakierniczej. Aby skutecznie się ich pozbyć, należy zastosować profesjonalne, lakiernicze filtry podłogowe, których zadaniem jest przechwycenie osiadających na nich zanieczyszczeń i nie dopuszczenie do ich ponownego wniesienia się w górę. Będą po prostu wchłaniane do wnętrza filtra, oraz wiązane w jego strukturze. Można więc powiedzieć, iż filtry podłogowe będą w warsztatach lakierniczych pełnić wyjątkowo ważną i istotną funkcję. Bez ich zastosowania, z całą pewnością jakość realizowanych prac będzie o wiele niższa.

Co prawda koszty związane z zastosowaniem wszystkich tych zabezpieczeń będą dość wysokie, jednakże w zupełności są one rekompensowane przez wyższy poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *