Kiedy mogę trafić do Krajowego Rejestru Długów?

Kiedy mogę trafić do Krajowego Rejestru Długów?

Zalegając ze spłatą swoich zobowiązań https://splatakredytow.pl/ zazwyczaj zostajesz obciążony odsetkami. Pożyczkodawca lub inny podmiot u którego masz dług może również wszcząć procedurę windykacyjną. Twoje dane mogą także znaleźć się w Krajowym Rejestrze Długów! Sprawdź, kiedy możesz trafić na listę dłużników.

KRD – co to takiego?

Krajowy Rejestr Długów to Biuro Informacji Gospodarczej, w którym gromadzone są informacje na temat podmiotów i przedsiębiorstw, biorących udział w obrocie gospodarczym. Informacje te mogą być udostępniane dalej, jednak nie zawsze mają negatywny wpływ – KRD zawiera bowiem dane nie tylko o zadłużeniach, ale również o zobowiązaniach, które są spłacane w terminie.

Kiedy możesz trafić do KRD?

Jak już wspomniano, Krajowy Rejestr Długów gromadzi m.in. informacje o zadłużeniach. To właśnie z ich powodu możesz trafić do KRD. Co ważne, zadłużeniami są nie tylko niespłacone pożyczki czy kredyty. Powodem, przez który Twoje dane zostaną przekazane do KRD mogą być również: zadłużenia wobec dostawcy telefonii komórkowej i Internetu, towarzystwa ubezpieczeniowego czy firm, świadczących usługi transportowe. Również zaległości w płaceniu rachunków za prąd, wodę czy olej opałowy mogą doprowadzić to wpisania Cię na listę dłużników.

Lista zadłużeń, które są brane pod uwagę jest dość długa. Nie obawiaj się jednak, jeśli zwlekasz ze spłatą długu kilka dni, bo akurat wpadłeś w dołek finansowy. Nie od razu Twoje dane zostaną przekazane do Krajowego Rejestru Długów. Aby trafić do rejestru muszą zostać spełnione pewne warunki, takie jak:

  • jeśli dłużnikiem jest konsument łączna kwota zadłużenia musi wynosić co najmniej 200 zł,
  • jeśli dłużnikiem jest firma, kwota zadłużenia musi wynosić co najmniej 500 zł,
  • minęło co najmniej 30 dni od daty, w której dług powinien być uregulowany,
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty.

Jak widzisz, nie od razu Twoje dane znajdą się w Krajowym Rejestrze Długów. Nie oznacza to jednak, że możesz zwlekać z terminową spłatą swoich zobowiązań https://splatakredytow.pl/. Staraj się robić to regularnie, a wtedy również możesz zostać umieszczony na liście KRD – jednak tym razem, jako wiarygodna osoba

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *