Kursy niemieckiego dla lekarzy

Kursy niemieckiego dla lekarzy

Profesjonalne kursy niemieckiego dla lekarzy,  powinny przygotować ich do zdania egzaminu FSP  (FACHSPRACHENPRÜFUNG). Stąd też druga, powszechnie używana nazwa – kursy FSP dla lekarzy. Jest to egzamin, którego zdanie jest niezbędne dla wszystkich lekarzy, którzy planują ubiegać się o pracę za naszą zachodnią granicą. W tym przypadku, lekarze, powinni dysponować umiejętnościami językowymi na poziomie co najmniej B2, choć ze względu na duże zainteresowanie pracą w krajach niemieckojęzycznych, pierwszym kryterium jest poziom C1. Dodatkowo, należy dysponować znajomością języka niemieckiego technicznego, czyli związanego z medycyną, na poziomie C1.

Dlaczego lekarze wybierający się do pracy w Niemczech muszą zdać egzaminy FSP?

Odpowiedź na to pytanie jest w zasadzie banalnie prosta. Trudno sobie po prostu wyobrazić, aby dobry lekarz, pracując w Niemczech, stale korzystał z usług tłumacza lub co gorsza, nosił przy sobie telefon z translatorem Google. Wyglądałoby to nie tyle komicznie, co nieprofesjonalnie. W komunikacji z pacjentem kluczowym narzędziem lekarza niewątpliwie jest język, stąd konieczność opanowania go na komunikatywnym poziomie, którą oferujemy naszym Słuchaczom, Lekarzom. Tutaj zaś niezbędny jest język medyczny, zawierający specjalistyczne zwroty medyczne. Dzięki ich znajomości, wyjeżdżając do pracy do krajów niemieckojęzycznych, można będzie w nieskrępowany sposób porozumiewać się z pozostałymi lekarzami oraz innymi pracownikami danej placówki zdrowotnej. Tak więc obowiązkowe kursy FSP dla lekarzy, oraz późniejsze egzaminy z tego zakresu, są tutaj jak najbardziej uzasadnione.

Gdzie wybrać się na kursy FSP dla lekarzy?

Aby ukończyć odpowiedni kurs FSP dla lekarzy, przede wszystkim należy znaleźć odpowiednie centrum kształcenia językowego. Musi ono w swojej ofercie posiadać odpowiednie kursy FSP dla lekarzy. Przygotowanie się do tego typu egzaminów językowych-zawodowych bez selektywnie poprowadzonego oraz przedstawionego schematu działań, będzie o wiele trudniejszym zadaniem. Tutaj nie wystarczą zwykłe korepetycje. Wymagana jest żmudna nauka. Aczkolwiek, możliwe są także kursy FSP dla lekarzy, trwające niecały rok. Na uwagę zasługuje fakt, iż są to kursy intensywne, wymagające dużego nakładu pracy własnej.

Jak prowadzone są zajęcia?

To oczywiście będzie zależne od centrum kształcenia językowego. W wielu przypadkach, niestety koniecznością jest wybranie się na dwutygodniowy pobyt w Niemczech. Są jednak w kraju organizowane także takie kursy FSP dla lekarzy, które nie wymagają tego typu wyjazdu. Warto poszukać takiej oferty, bowiem jest to z całą pewnością spore ułatwienie dla każdego.

Podsumowanie.

Należy więc podkreślić, iż odpowiednio zorganizowane kursy FSP dla lekarzy to znaczne ułatwienie dla każdego lekarza, który planuje rozpocząć swoją karierę w Niemczech. Bez odpowiednich certyfikatów potwierdzających wymagane umiejętności językowe, nie można w myśl tamtejszego prawa, wykonywać zawodu lekarza. Co prawda umiejętności językowe można zdobyć samodzielnie, jednakże kursy FSP dla lekarzy będą w tym przypadku znacznym ułatwieniem.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *