Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla rolników, czyli popularne OC, to bardzo ważna forma ubezpieczenia, gwarantująca rolnikom zabezpieczenie na okoliczność konieczności wypłacania zadośćuczynienia osobom poszkodowanym w bezpośrednim związku z prowadzeniem gospodarstwa. Tego typu sytuacje zdarzają się stosunkowo często, toteż warto przemyśleć kwestię wykupienia takiego ubezpieczenia. Warto też pamiętać, iż w pewnych okolicznościach w związku z aktualnie obowiązującym prawem, niektórzy z rolników obowiązani będą ustawowo, pod groźbą grzywny do wykupienia polisy ubezpieczenia OC.

Kiedy OC dla rolnika jest obowiązkowe?

Warto tutaj wiedzieć, kiedy OC dla rolnika będzie obowiązkowe do wykupienia, aby nie narobić sobie niepotrzebnie problemów. W zgodzie z zapisami przytaczanej powyżej ustawy, ubezpieczenie OC dla rolników będzie obowiązkowe w przypadku kiedy rolnik prowadzi gospodarstwo o powierzchni upraw przekraczającej jeden hektar, oraz kiedy płaci w całości lub też w części podatek rolny. Generalnie rzecz więc biorąc, jest to kwestią obowiązku dla większych rolników, toteż najmniejsze gospodarstwa nie musza się obawiać kosztów związanych z tym obowiązkiem. Tak samo nie dotyczy to gospodarstw prowadzonych przez spółdzielnie rolnicze i inne spółki, które swoje ubezpieczenia OC wykupują w myśl innych przepisów prawa.

Co daje ubezpieczenie OC dla rolnika?

Jeśli chodzi obowiązkowe OC rolników, tka samo zresztą jak i dobrowolne, będzie to ubezpieczenie obejmujące wszystkie szkody do których doszło w wyniku prowadzenia działalności. Może się przecież zdarzyć, iż nawracający na polu ciągnik zahaczy o przejeżdżający drogą samochód. Może się także zdarzyć, iż w toku prowadzenia prac rolniczych dojdzie do innych zdarzeń w wyniku których poszkodowane będą osoby trzecie, którym trzeba będzie na tej podstawie wypłacić zadośćuczynienie. W takich okolicznościach ubezpieczenie OC dla rolnika jest rozwiązaniem idealnym, bowiem zapewnia mu bezpieczeństwo na tę okoliczność. Po prostu ubezpieczalnia będzie wypłacać odszkodowanie na rzecz osób trzecich w ramach kwoty ubezpieczenia. Warto tutaj więc dość dokładnie przeanalizować możliwość potencjalnie wyrządzonych szkód, i dostosować do tego kwotę swojego obowiązkowego ubezpieczenia OC. Chodzi tutaj o to, iż w tym przypadku mamy obowiązek wykupić OC, w jakiejkolwiek wysokości. Nikt nie narzuca rolnikom wysokości ubezpieczenia, tylko sam fakt jego posiadania. Warto tutaj więc przeprowadzić pewne symulacje i obliczenia aby dzięki temu precyzyjnie dobrać kwotę swojego ubezpieczenia OC. Z całą pewnością będzie to rozwiązaniem wyjątkowo korzystnym, które w przypadku jakichkolwiek nagłych i przypadkowych zdarzeń losowych będzie zabezpieczać rolnika przed koniecznościa wykładania dużych pieniędzy z kieszeni.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *