Odwadnianie igłofiltrami

Odwadnianie igłofiltrami

Technologie prowadzenia odwodnień przemysłowych, stosowane obecnie są dość zróżnicowane i stosuje się je w zależności od warunków prowadzenia odwodnienia. W większości przypadków prowadzenia prac związanych z obniżaniem poziomu wody gruntowej, czy też osuszaniem terenów podmokłych zdecydowanie najlepszym i najefektywniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie igłofiltrów. Jest to technologia o wysokim poziomie skuteczności w takich przypadkach, toteż warto dowiedzieć się więcej o jej zastosowaniu i elementach całego systemu igłofiltrowego. Zobaczmy zatem, jak działają systemy igłofiltrowe i jakie elementy będą niezbędne do przeprowadzenia odwodnienia z wykorzystaniem tego właśnie rozwiązania technologicznego.

Zasada działania systemów igłofiltrowych.

Podstawą działania systemu igłofiltrowego jest podciśnienie wytwarzane w instalacji poprzez agregat pompowy. W wyniku jego działania woda znajdująca się w glebie jest zasysana i odprowadzana na bezpieczną odległość. Warto jednak ustalić sobie wszystkie elementy, jakie wchodzą w skład instalacji igłofiltrowej. Tak więc, w skład podstawowej instalacji systemu igłofiltrowego wchodzą:

  • Agregat pompowy – odpowiedzialny za wytwarzanie podciśnienia w całej instalacji.
  • Kolektor ssący – będący łącznikiem pomiędzy agregatem a igłofiltrami
  • Igłofiltry – czyli specjalnie przygotowane rury PVC, zakończone perforowaną końcówką roboczą, poprzez którą zasysana jest woda z gruntu.

Bardzo ważne jest tutaj to, aby cała instalacja była bardzo szczelnie połączona, gdyż w wyniku jakichkolwiek nieszczelności, będziemy tracić niezbędne do prawidłowego odwadniania podciśnienia. Cała instalacja będzie w tym przypadku pracować z mniejszą wydajnością, a w wyniku dużych nieszczelności nie będzie pracować w ogóle.

Montaż instalacji igłofiltrowej.

Bezsprzecznie trzeba przyznać, iż poprawny montaż instalacji to połowa sukcesu przy obniżaniu poziomu wody gruntowej. Musimy tutaj pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

  • Igłofiltry wpłukiwane są do gleby w odstępie około metra od siebie w równym rzędzie, na głębokość co najmniej pół metra większą niż głębokość do której chcemy osuszyć teren.
  • Do jednego kolektora ssącego podłączamy tyle igłofiltrów, ile będzie w stanie obsłużyć agregat pompowy – każdy z nich jest pod tym względem precyzyjnie opisany.

Istotą działania całego systemu jest fakt, iż agregat wytwarzając podciśnienie, doprowadza do zasysania wody gruntowej przez igłofiltry i przepompowanie jej na bezpieczną dla prowadzonych prac odległość. Rzędy igłofiltrów można usytuować po dwóch stronach terenu na którym prowadzone będą prace ziemne, aby zapewnić odcięcie napływającej z boku wody. Jest to kluczowym rozwiązaniem w przypadku prowadzenia prac wzdłuż rzeki, czy też blisko mórz i jezior, gdzie na pewnych głębokościach będzie pojawiać się spora ilość wody, utrudniającej realizację prac.

Naczelny

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *