Odwadnianie igłofiltrami

Odwadnianie igłofiltrami

Technologie prowadzenia odwodnień przemysłowych, stosowane obecnie są dość zróżnicowane i stosuje się je w zależności od warunków prowadzenia odwodnienia. W większości przypadków prowadzenia prac związanych z obniżaniem poziomu wody gruntowej, czy też osuszaniem terenów podmokłych zdecydowanie najlepszym i najefektywniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie igłofiltrów. Jest to technologia o wysokim poziomie skuteczności w takich przypadkach, toteż warto dowiedzieć się więcej o jej zastosowaniu i elementach całego systemu igłofiltrowego. Zobaczmy zatem, jak działają systemy igłofiltrowe i jakie elementy będą niezbędne do przeprowadzenia odwodnienia z wykorzystaniem tego właśnie rozwiązania technologicznego.

Zasada działania systemów igłofiltrowych.

Podstawą działania systemu igłofiltrowego jest podciśnienie wytwarzane w instalacji poprzez agregat pompowy. W wyniku jego działania woda znajdująca się w glebie jest zasysana i odprowadzana na bezpieczną odległość. Warto jednak ustalić sobie wszystkie elementy, jakie wchodzą w skład instalacji igłofiltrowej. Tak więc, w skład podstawowej instalacji systemu igłofiltrowego wchodzą:

  • Agregat pompowy – odpowiedzialny za wytwarzanie podciśnienia w całej instalacji.
  • Kolektor ssący – będący łącznikiem pomiędzy agregatem a igłofiltrami
  • Igłofiltry – czyli specjalnie przygotowane rury PVC, zakończone perforowaną końcówką roboczą, poprzez którą zasysana jest woda z gruntu.

Bardzo ważne jest tutaj to, aby cała instalacja była bardzo szczelnie połączona, gdyż w wyniku jakichkolwiek nieszczelności, będziemy tracić niezbędne do prawidłowego odwadniania podciśnienia. Cała instalacja będzie w tym przypadku pracować z mniejszą wydajnością, a w wyniku dużych nieszczelności nie będzie pracować w ogóle.

Montaż instalacji igłofiltrowej.

Bezsprzecznie trzeba przyznać, iż poprawny montaż instalacji to połowa sukcesu przy obniżaniu poziomu wody gruntowej. Musimy tutaj pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

  • Igłofiltry wpłukiwane są do gleby w odstępie około metra od siebie w równym rzędzie, na głębokość co najmniej pół metra większą niż głębokość do której chcemy osuszyć teren.
  • Do jednego kolektora ssącego podłączamy tyle igłofiltrów, ile będzie w stanie obsłużyć agregat pompowy – każdy z nich jest pod tym względem precyzyjnie opisany.

Istotą działania całego systemu jest fakt, iż agregat wytwarzając podciśnienie, doprowadza do zasysania wody gruntowej przez igłofiltry i przepompowanie jej na bezpieczną dla prowadzonych prac odległość. Rzędy igłofiltrów można usytuować po dwóch stronach terenu na którym prowadzone będą prace ziemne, aby zapewnić odcięcie napływającej z boku wody. Jest to kluczowym rozwiązaniem w przypadku prowadzenia prac wzdłuż rzeki, czy też blisko mórz i jezior, gdzie na pewnych głębokościach będzie pojawiać się spora ilość wody, utrudniającej realizację prac.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *