Odwadnianie technologią igłofiltrową.

Odwadnianie technologią igłofiltrową.

Odwadnianie realizowane w branży budowlanej, bardzo często wymaga zastosowania igłofiltrów. Dzieje się tak najczęściej wtedy, kiedy mamy do czynienia z koniecznością pozbycia się wody z terenów podmokłych, czy też terenów o zbyt wysokim poziomie wody gruntowej. Trzeba będzie w takich sytuacjach zastosować odpowiednio dobrane zestawy igłofiltrowe, które pozwolą skutecznie pozbyć się wody z terenów objętymi realizacją robót ziemnych. Najważniejszą kwestią będą tutaj oczywiście dobrze dobrane pompy igłofiltrowe, ale także same igłofiltry oraz ich ilość. Dzięki temu bowiem możliwe jest osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu skuteczności prowadzonych prac odwodnieniowych.

Dobór zestawu igłofiltrowego do konkretnych prac odwodnieniowych.

Tak jak już wspomnieliśmy, kluczową dla wydajności odwadniania kwestią, będzie prawidłowy dobór elementów zestawu igłofiltrowego. Musza one być dopasowane do siebie, współgrać ze sobą pod kątem wydajności. Jednocześnie, powinny pozwalać na ewakuację odpowiedniej ilości wody gruntowej, zalegającej na terenie objętym robotami ziemnymi.

Cały zestaw igłofiltrowy będzie składać się z trzech, podstawowych elementów, a będą to:

  • pompy igłofiltrowe – czyli jednostka centralna każdego zestawu. To one odpowiadają za wytworzenie podciśnienia w instalacji igłofiltrowej, a tym samym za zdolność zasysania przez instalację wody gruntowej. Następnie też, tłoczą ją na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.
  • Igłofiltry – czyli element roboczy, pracujący bezpośrednio w gruncie. Są to rury PCV o średnicy 32mm lub 63mm (czyli 1-2”), zakończone z jednej strony perforowaną częścią roboczą, za pomocą której możliwe jest zasysanie wody gruntowej. Z drugiej strony zaś podłączone są one do kolektorów ssawnych.
  • Kolektory ssawne – to z kolei rury o większej średnicy 100-150mm, do których podłączony jest cały rząd igłofiltrów (ich ilość zależna będzie od wydajność pompy igłofiltrowej). Służą one do transportu odsysanej z gruntu wody do pompy igłofiltrowej, gdzie następnie będzie ona tłoczona na bezpieczną odległość.

Mamy tutaj więc trzy podstawowe elementy zestawy igłofiltrowego, przy czym pamiętajmy, iż najważniejsze będą zawsze odpowiedniej klasy pompy igłofiltrowe. To bowiem ich wydajność będzie przekładać się na efektywność pracy całego zestawu.

Zakup zestawu igłofiltrowego czy może wynajem?

Jeśli chodzi o kwestię pozyskania zestawu igłofiltrowego to należy przede wszystkim rozsądzić podstawową kwestię, a jest nią to, czy warto kupić zestaw na własność. Trzeba pamiętać, iż będzie to stosunkowo spory koszt. Toteż w przypadku sporadycznego korzystania z tej technologii, lepszym rozwiązaniem będzie zdecydowanie wynajem zestawu na czas realizacji robót. Jeśli jednak firma budowlana korzysta z procesu odwadniania dość regularnie, z całą pewnością zakupiony na własność zestaw będzie w stanie dość szybko się zwrócić. Jednym słowem, za każdym razem należy te kwestię rozstrzygać indywidualnie, w zależności od tego, z jaką częstotliwością takowy zestaw byłby w danym przedsiębiorstwie wykorzystywany.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *