Pompy o wysokim poziomie wydajności oraz ich zastosowanie.

Pompy o wysokim poziomie wydajności oraz ich zastosowanie.

W wielu przypadkach codziennej pracy wielu firm budowlanych, zachodzi konieczności pompowania wody z bardzo wysoką wydajnością, osiągającą nawet do 400 m3/godz. a czasami nawet jeszcze wyższymi. Tego typu sytuacje zdarzają się głównie w przypadkach realizacji prac związanych z przewiertami bezwykopowymi w terenie podmokłym, gdzie zachodzi konieczność pompowania płuczki. W takich sytuacjach, najlepiej w roli pompy transferowej do płuczki sprawdzają się agregaty szlamowe o wysokim poziomie wydajności, zapewniające odpowiedni poziom przepustowości, i wystarczająco wysoki poziom ciśnienia, umożliwiające przeprowadzanie odwiertów. Przyjrzyjmy się nieco bliżej rozwiązań technologicznym stosowanym w takich przypadkach, aby lepiej zrozumieć zasadę działania tego typu technologii.

Wydajny agregat pompowy to podstawa.

W celu wykonywania jakichkolwiek przewiertów na dużych odległościach i głębokościach, przede wszystkim należy posiadać odpowiednio wydajny system transferu płuczki. Tutaj bardzo często wykorzystywane jest agregat Geco Power SPD 6/57 z silnikiem o mocy 70 kW, o wydajności dochodzącej 400 m3/godz. oraz ciśnieniu roboczym 6 bar. Dzięki zastosowaniu tak wydajnego agregat możliwe jest skuteczne przeprowadzanie odwiertów bezwykopowych, wszędzie tam, gdzie koszty realizacji wykopu będą zbyt wysokie, lub też zbytnio utrudniające. Tego rodzaju prace przeprowadzane są przede wszystkim w sytuacjach takich, jak:

  • Przeprowadzania nitki wodociągowej, czy też kanalizacyjnej pod autostradami.
  • Przeprowadzanie nitki wodnej lub kanalizacyjnej pod rzeką
  • Prowadzenie rurociągów pod torami kolejowymi

Generalnie można powiedzieć, iż zastosowanie technologii tego rodzaju będzie bardzo korzystne, szczególnie w przypadkach, kiedy przeprowadzenie tych samych prac metodami tradycyjnymi pociągnęłoby za sobą dużo poważniejsze skutki w postaci konieczności remontu nawierzchni drogowej czy też trakcji kolejowej.

Wymagania technologiczne.

Oczywiście przeprowadzenie prac tego rodzaju wymagać będzie posiadania odpowiedniego sprzętu, bowiem tutaj podstawowym elementem będą pompy oraz agregaty pompowe, umożliwiające transfery cieczy z wysoką wydajnością pod dość sporym ciśnieniem roboczym. Przede wszystkim należy mieć wysokie ciśnienie o przeprowadzania płukania samych odwiertów, jak również skutecznie i wydajnie pozbywać się płuczki z terenu prowadzenia prac na bezpieczną odległość, bowiem mogłaby ona negatywnie wpływać na otoczenie, oraz na same warunki pracy.

Podsumowując należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na kwestie tego, aby prace związane z bezwykopowymi odwiertami, były realizowane przy zastosowaniu jak najbardziej profesjonalnego sprzętu, który zagwarantuje nam odpowiednie warunki do realizacji tego typu zadań, a to z kolei wymaga sporych nakładów inwestycyjnych, bez których po prostu w tym przypadku się nie obejdzie.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *