Prawidłowe przeprowadzanie dezynfekcji.

Proces dezynfekcji, czyli odkażania to proces skupiający się na oczyszczeniu powierzchni czy też przedmiotów z wszelkich zarazków, bakterii i drobnoustrojów o charakterze chorobotwórczym. Skuteczność przeprowadzania dezynfekcji zależna jest przede wszystkim od prawidłowego doboru środków dezynfekujących, oraz ich prawidłowego zastosowania. W zależności od rodzaju skażeń i powierzchni na jakich występują, będziemy dobierać inne chemikalia do przeprowadzenia procesu, a co za tym idzie, osoby zajmujące się tym zadaniem, powinny posiadać podstawową w tym zakresie wiedzę, aby skutecznie wykorzystywać niezbędne narzędzia, chemikalia a jednocześnie nie narażać swojego własnego zdrowia na jakiekolwiek niebezpieczeństwa.

Dobór metod dezynfekcji.

Przede wszystkim, na skuteczność procesu dezynfekcji wpływać będzie dobrana metoda jej przeprowadzania, a mamy ich tutaj dość kilka do wyboru. W zależności od konkretnej odkażanej powierzchni, warunków panujących w otoczeniu i właściwości danej powierzchni, będziemy stosować metody takie jak:

  • Zadymianie
  • Zamgławianie (na gorąco i na zimno)
  • Polewanie
  • Zanurzanie (dotyczy przedmiotów)
  • Oprysk drobnokroplisty

Tylko prawidłowy dobór metody sprawi, iż dezynfekcja wykaże się skutecznością w wyniku czego wszystkie występujące na danej powierzchni bakterie, wirusy oraz inne chorobotwórcze drobnoustroje zostaną całkowicie wybite. Oczywiście ważną kwestią jest też rodzaj i stężenie zastosowanych detergentów. To już wszystko jest uzależnione od specyficznych warunków miejsca przeprowadzania dezynfekcji a decyzje w tym zakresie powinny być podejmowanie na miejscu po przeprowadzeniu konkretnych oględzin i ustaleniu podstawowych informacji na temat właściwości powierzchni i ewentualnych możliwości co do występujących skażeń.

Profesjonalna dezynfekcja.

W przypadku wszelkiego rodzaju lokali gastronomicznych oraz zakładów produkcyjnych w branży spożywczej, koniecznym będzie przeprowadzanie dezynfekcji przez profesjonalne firmy zajmujące się tym zagadnieniem. Tutaj nie może być nawet mowy o jakichkolwiek nieprawidłowościach w przebiegu dezynfekcji, bowiem chodzi o zdrowie i życie nabywców, konsumentów. Trzeba przecież pamiętać, iż narażanie zdrowia lub życia kogokolwiek jest karalne więzieniem, a tutaj niezależnie od tego czy będzie to brak wiedzy czy też niedbalstwo lub niechęć, będzie to narażanie zdrowia i życia. dlatego też, potrzebna będzie profesjonalna firma z Bielska Białej zajmująca się dezynfekcją, która dzięki odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu będzie w stanie przeprowadzić ten proces w stu procentach prawidłowo. Chodzi także o to, aby posiadać potwierdzenie przeprowadzenia odkażania, bowiem tylko takie potwierdzenia będą chronić nas przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi w przypadku jakichkolwiek wypadków.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *