Rodzaje tektur falistych stosowanych w produkcji opakowań

Rodzaje tektur falistych stosowanych w produkcji opakowań

Tektura falista jest to powszechnie używany materiał do produkcji opakowań. Do głównych zalet opakowań z tektury falistej można zaliczyć dużą odporność na zniszczenie, wytrzymałość, niską wagę, małe wymiary przed rozłożeniem, niski koszt wytworzenia oraz możliwość pełnego recyclingu.

Tektura falista jest to rodzaj tektury, który składa się z jednej lub kilku warstw pofalowanego papieru tzw. części wewnętrznej sklejonych wraz z jedną lub kilkoma warstwami papieru płaskiego, czyli tzw. pokrycia.

Ze względu na ilość warstw, z których wyprodukowano tekturę falistą można wyróżnić

  • tektury faliste dwuwarstwowe – tektura ta składa się z jednej warstwy papieru płaskiego (pokrycia) i jednej warstwy papieru pofalowanego,
  • tektury faliste trójwarstwowe – tektura ta składa się z trzech warstw. Dwóch warstw papieru płaskiego oraz jednej warstwy papieru pofalowanego, który znajduje się pomiędzy papierem płaskim,
  • tektury faliste pięciowarstwowe – tektura ta składa się z trzech warstw papieru płaskiego a pomiędzy tymi warstwami znajdują się dwie warstwy papieru pofalowanego,
  • tektury faliste siedmiowarstwowe – zbudowana jest z czterech warstw pokrycia pomiędzy którym znajdują się trzy warstwy pofalowane.

Ze względu na specjalne właściwości opakowania z tektury falistej można podzielić na

  • hydrofobowe – czyli odporne na zamakanie (pokryte są one impregnatem i klejone klejem wodoodpornym),
  • ognioodporne – czyli odporne na podpalenie i spalanie,
  • barierowe – czyli z barierą wodoodporną, tłuszczoszczelną, olejoszczelną,

Tektura falista stosowana do produkcji opakowań może posiadać różnego rodzaju fale. Najczęściej stosuje się profil fal B, C i E. Profile fal posiadają trzy cechy: wysokość fali, podziałka fali oraz współczynnik pofalowania. Wysokość fali jest to odcinek pomiędzy podstawą a wierzchołkiem fali. Podziałka fali jest to odcinek pomiędzy kolejnymi wierzchołkami fal. Natomiast współczynnik pofalowania jest to stosunek długości papieru przed pofalowaniem do długości pofalowanej wstęgi.

Odwiedź: Producenta opakowań http://www.amataska.pl/ 

Karol Wór

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *