Tag Archives: filtr kasetowy

Oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń chemicznych w lakierniach przemysłowych.

W toku realizacji wszelkiego rodzaju prac lakierniczych będziemy mieli do czynienia z wydzielaniem znacznych ilości lotnych zanieczyszczeń chemicznych, wobec czego, trzeba będzie zadbać o skuteczne ich przechwytywanie i przekazywanie do utylizacji. W celu skutecznego przechwytywanie lotnych zanieczyszczeń chemicznych, czyli tak zwanej mgiełki lakierniczej, należy wykorzystać wszelkie możliwe rozwiązania technologiczne, przy czym najskuteczniejsze będzie zastosowanie filtrów sufitowych, na których osiadać będą zanieczyszczenia chemiczne. Zobaczmy jak wykorzystać profesjonalne filtry sufitowe, oraz jakie jeszcze możemy wykorzystać rozwiązania, w celu osiągnięcia wysokiego poziomy oczyszczenia powietrza z lotnych zanieczyszczeń chemicznych w tym przypadku.

Filtry sufitowe i ich wykorzystanie

Filtrowanie powietrza w obiektach produkcyjnych to bardzo ważna rzecz, a już w szczególności w niektórych, bardziej specyficznych branżach, takich jak spawalnictwo czy też lakiernictwo, gdzie przecież w toku produkcji wytwarzane są dość silne zanieczyszczenia. Oczywiście w takich sytuacjach, niezbędne będą stanowiskowe odciągi powietrza, które skutecznie odbiorą pierwszy, największy rzut wszystkich zanieczyszczeń, niemniej jednak nie uda im się z całą pewnością odprowadzić całości. Wobec czego niezbędne będzie zastosowanie dodatkowych filtrów, które zapewnią przechwytywanie resztek zanieczyszczeń lotnych i związanie ich w celu ich późniejszego zutylizowania. Zobaczmy jakie rozwiązania w takich przypadkach można wykorzystać, aby zapewnić sobie odpowiedni poziom wydajności oczyszczania powietrza na obiektach produkcyjnych.

Filtrowanie powietrza w warsztacie lakierniczym.

Jednym z bardziej istotnych aspektów prowadzenia warsztatu lakierniczego jest prawidłowe podejście do kwestii filtrowania powietrza, zarówno tego wtłaczanego do wnętrza pomieszczeń roboczych, jak i tego, odprowadzanego na zewnątrz. Chodzi tutaj o to, aby powietrze wtłaczane do środka pomieszczeń lakierni, było wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, pyłów i innych lotnych zabrudzeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych prac lakierniczych, jak również o to, aby powietrze odprowadzane na zewnątrz było wolne od tzw. mgiełki lakierniczej, która jest po prostu zanieczyszczeniem i nie powinna trafiać do atmosfery. W tym celu należy zastosować odpowiednie filtrowanie powietrza. Zobaczmy zatem, jakie w tym zakresie mamy obecnie możliwości, aby przy wykonaniu instalacji wentylacyjnej móc zastosować rozwiązania najbardziej optymalne dla danego przypadku.