Technik transportu kolejowego – wszystko o kwalifikacjach

Technik transportu kolejowego – wszystko o kwalifikacjach

Technik transportu kolejowego to zawód, który daje duże możliwości rozwoju, samorealizacji oraz satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy. Jednak jest to także wymagający zawód, którego zdobycie wymaga od kandydata wysokiej samodyscypliny oraz odpowiednich kwalifikacji, które uprawniają do wykonywania zawodu technika transportu kolejowego.

Wymagania – jakie kwalifikacje są potrzebne w zawodzie?
Technik transportu kolejowego to zawód dwu kwalifikacyjny, w którym wyodrębnione są kwalifikacje, takie jak :

  • K1 – organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  • K2 – planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Jak zastać technikiem transportu kolejowego?

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu technika transportu kolejowego można zdobyć w technikach kierunkowych. Oprócz szkół istnieją również kwalifikacyjne kursy zawodowe, które pozwalają na zdobycie wiedzy branżowej oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania tego zawodu. Tego typu szkolenia kolejowe pozwalają na zdobycie cennych informacji oraz umiejętność, takich jak:

  • rozpoznawanie i określanie funkcji poszczególnych elementów sieci kolejowych, obiektów mostowych oraz urządzeń sygnalizacji kolejowej,
  • posiadanie wiedzy o zasadach dotyczących eksploatacji kolei,
  • posługiwanie się systemem znakowania taboru kolejowego,
  • wykonywanie oraz posługiwanie się rysunkami konstrukcyjnymi i dokumentacją techniczną infrastruktury kolejowej,
  • klasyfikowanie kolejowych usług transportowych,
  • znajomość rodzajów dokumentów przewozowych,
  • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie poszczególnych zadań.

Kurs kolejowy to inwestycja, która pozwala na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu prawa i przepisów kolejowych krajowych i europejskich, obsługi urządzeń wykorzystywanych do sterowania ruchem kolejowym, budowy istotnych elementów czy infrastruktury kolejowej.

Odbycie szkolenia zawodowego – co zyskujesz?

Technik transportu kolejowego po odbyciu szkolenia posiada wszelkie niezbędne informacje i umiejętności, które są konieczne do wykonywanie tego zawodu. Jest on przygotowany do organizowania oraz przeprowadzania ruchu pociągów, obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łącznością, nadzorowania oraz koordynowania prac przewoźników na terenie stacji kolejowej. Posiada także umiejętności z zakresu planowania i organizowania przejazdów, przygotowywania przewozu, odprawy i przewozu przesyłek. Technik transportu kolejowego posiada kompleksową wiedzę i umiejętności, które pozwalają na wykonywanie wszystkich czynności na najwyższym poziomie.

Technik kolei – gdzie może pracować?

Technik transportu kolejowego to osoba, która może znaleźć zatrudnienie na wielu różnorodnych stanowiskach. Należą do nich, takie zawody jak kierownik pociągu, manewrowy, dyżurny ruchu, nastawniczy, rewident, ustawiacz, pracownik kasowy, ajent biletowy, maszynista kolejowy czy maszynista metra. Uzyskanie kwalifikacji z zakresu transportu kolejowego uprawnia także do prowadzenie maszyn podczas kolejowych robót budowlanych.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *