Technologia spawalnicza na poziomie przemysłowym.

Technologia spawalnicza na poziomie przemysłowym.

Spawalnictwo to bardzo szeroka i nowoczesna dziedzina w przemyśle stalowym. Jest to technologia wykorzystywana przede wszystkim do łączenia ze sobą różnorodnych elementów stalowych. Warto także podkreślić, iż spawanie przemysłowe, znacznie różni się od spawanie jakie znamy na co dzień. Tutaj wiele prac jest w pełni zautomatyzowanych. Jest stosowana nowoczesna technologia spawalnicza, która gwarantuje szybkie i sprawne wykonywanie połączeń spawanych. Aby jednak realizacja tego typu prac na skalę przemysłową była możliwa, konieczne są odpowiednie inwestycje w wyposażenie, usprawniające cały proces spawania przemysłowego.

Dlaczego nowoczesna technologia spawalnicza wymaga odpowiedniego wyposażenia?

Przede wszystkim ze względu na fakt, iż w tym przypadku bardzo często mamy do czynienia ze spawaniem elementów o dużych rozmiarach i wadze. O ile klasyczne spawanie ręczne, w większości przypadków dotyczy lekkich elementów tak tutaj możemy już mówić o elementach ważących nawet kilka ton. W końcu, jakby nie patrzeć, spawanie przemysłowe będzie dotyczyć takich sytuacji, jak realizacja konstrukcji stalowych, maszyn górniczych, maszyn budowlanych, czy też nawet pojazdów szynowych oraz statków morskich. W każdym z tych przypadków, poszczególne elementy, które należy ze sobą łączyć za pomocą spawanie są na tyle ciężkie, iż człowiek po prostu nie jest w stanie skutecznie nimi manipulować.

Dlatego też, potrzebna jest odpowiednia technologia spawalnicza, wykorzystująca odpowiednie manipulatory spawalnicze. Są to masywne konstrukcje wyposażone w silniki i uchwyty, dzięki czemu mamy możliwość podnieść spawane elementy aby łatwiej było wykonać wszystkie spoiny.

Pozycjoner dwukolumnowy do spawania.

W sytuacji, kiedy musimy połączyć ze sobą dwa elementy o sporej wadze i rozmiarach, zastosowanie znajduje pozycjoner dwukolumnowy. Są to w zasadzie dwa manipulatory spawalnicze, ustawione względem siebie w osi. Dzięki temu możemy swobodnie ustawić spawane elementy w prawidłowym położeniu i wykonać spoinę. Tego typu pozycjonery są tak skonstruowane, aby możliwe było także ich przestawianie względem siebie, co pozwoli dostosować całą technologię do spawania elementów różnych rozmiarów.

Uchwyty w pozycjonerach spawalniczych są obrotowe, co pozwala na dowolne manipulowanie spawanymi elementami, w celu dokładnego wykonania wszystkich spoin.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, możemy powiedzieć, iż jest to bardzo zaawansowana technologia spawalnicza, pozwalająca nam na sprawniejszą realizację wielu prac spawalniczych. Szczególnie istotne będzie to w przypadku spawania przemysłowego. Tam, gdzie poszczególne, łączone ze sobą elementy są duże i ciężkie. Tak, iż nie sposób obejść się bez dodatkowego wsparcia ze strony odpowiedniego wyposażenia spawalniczego.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *