Ubezpieczenia rolnicze i ich korzystny aspekt.

Obowiązująca obecnie Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, nakłada na większość rolników obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC, czy też ubezpieczenia budynków rolnych. Jednak nie na wszystkich, bowiem tylko na tych, którzy prowadzą gospodarstwo o powierzchni większej niż jeden hektar oraz odprowadzają w całości bądź w części składkę z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Pozostali rolnicy mogą tego typu ubezpieczenia wykupić całkowicie dobrowolnie, a warto bowiem zawsze będą one działać na ich korzyść.

Podstawowe informacje.

Jak już wspominaliśmy, ustawa reguluje dokładnie kto podlega obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym a kto nie. Warto tutaj dodać od razu, iż obowiązek wykupu Policy ubezpieczenia powstaje z chwilą przejęcia gospodarstwa w posiadanie, niezależnie od drogi jaką nastąpiło przejęcie, i trwa przez kolejnych dwanaście miesięcy. Przed upływem tego terminu należy przedłużyć umowę ubezpieczenia z obecnym zakładem ubezpieczeń, lub też wykupić polisę u innego, jeśli obecne warunki nie do końca odpowiadają potrzebom rolnika. W przypadku braku posiadania aktualnego ubezpieczenia naliczona zostanie kara w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnej ustawie.

W celu przeprowadzenia porównania poszczególnych ofert zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia dla rolników, warto przejrzeć stronę internetową moja polisa, gdzie będziemy mogli porównać szczegółowo wszystkie oferty i zagwarantować sobie wybór najlepszej i najbardziej dopasowanej do naszych indywidualnych potrzeb oferty.

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla rolników.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa mniejsze nie musza obowiązkowo wykupić polisy OC, niemniej jednak wybierają oni dobrowolne OC rolników, które podnosi poziom zabezpieczenia ich interesów. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż w toku prowadzenia działalności rolnej zawsze może dojść do wypadku w wyniku którego osoby trzecie doznają uszczerbku na zdrowiu lub szkody na mieniu. W takich przypadkach rolnik nie będzie musiała wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni, bowiem obowiązek ten przejmuje zakład ubezpieczeń. Warto tutaj zajrzeć także na stronę https://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenie_OC_rolnika__21029, gdzie znajdziemy szczegółowe informacje na ten temat. Przekonamy się w jakich przypadkach będziemy mogli liczyć na odszkodowania, oraz jakie trzeba będzie spełniać warunki, aby odszkodowanie się w ogóle należało. Można tutaj więc powiedzieć, iż jest to strona rządowa zawierająca podstawowe informacje w zakresie obowiązkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeń OC dla rolników, która powinna być podstawową lekturą każdego rolnika, prowadzącego swoje gospodarstwo w duchu sukcesu i pełni bezpieczeństwa.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *