Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla rolników.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla rolników.

Jeszcze zupełnie nie tak dawno, o jakichkolwiek obowiązkowych ubezpieczeniach dla rolników mało kto słyszał. Mogli oni co prawda ubezpieczyć się w pełni dobrowolnie, niemniej jednak z takich form zabezpieczenia swojej działalności korzystało ich bardzo niewielu. Ostatecznie skończyło się to stosunkowo tragicznie, kiedy w 1997 nasz kraj nawiedziła powódź, która zniszczyła setki tysięcy hektarów upraw rolnych, oraz wiele zabudowań gospodarczych. Rolnicy nie posiadający w owym czasie wykupionego ubezpieczenia, niestety musieli w większości przypadków zrezygnować z działalności. Oczywiście od razu też pojawiły się postawy wymagające interwencji państwa. Wobec powyższego też, skoro rolnicy nie chcieli wykupić ubezpieczeń dobrowolnie, ustawodawca, chcąc uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości wprowadził ubezpieczenia obowiązkowe.

Podstawa prawna.

W ramach prac sejmowych ustalono wiele róznych kwestii w tym temacie, a ostatecznie przyjęta została Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zapewnia ona przymuszenie do wykupienia odpowiednich ubezpieczeń wszystkich tych rolników, którzy posiadają uprawy rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha. Mniejsi gospodarze z racji znikomego przychodu z tytułu prowadzenia działalności rolnej, z reguły i tak pracują na etacie a rolnictwo traktują jako sposób na dodatkowy przychodów. W ich przypadku więc nie będzie większych trudności jeśli raptem gospodarstwo przestanie funkcjonować na rok czy dwa.

Obowiązkowe ubezpieczenia i ich formy

Obecnie mamy w zasadzie cztery rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, z czego jedne, dotyczy tylko rolników korzystających z dopłat bezpośrednich. W ich przypadku, poza pozostałymi ubezpieczeniami, muszą oni jeszcze przynajmniej 50% swoich upraw ubezpieczyć od nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Wśród pozostałych ubezpieczeń, znajdują się m.in. obowiązkowe OC rolników, które zapewnia ochronę mienia rolnika w wypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej wskutek prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wartym podkreślenia jest także drugi rodzaj ubezpieczenia, a jest nim OC dla rolnika posiadającego i użytkującego maszyny rolne. W końcu maszyny rolne są w takim samym zakresie pojazdami mechanicznymi, jak na przykład samochody, i także poruszają się po drogach. Toteż w tym przypadku konieczność wykupienia OC rozumie się sama przez się. Ostatnią formą obowiązkowego ubezpieczenia jest ubezpieczenie gospodarstwa rolnego od zdarzeń losowych i działania sił przyrody. Jest to zdecydowanie najważniejsze ubezpieczenie z punktu widzenia rolnika, które w wyniku sytuacji takich jak powódź, gradobicie, pożar, susza itp., będzie zapewniać bezpieczeństwo jego gospodarstwu.

Podsumowanie.

Może i rolnicy nie są nazbyt skłonni do wydawania kilkuset złotych rocznie na obowiązkowe ubezpieczenia, niemniej jednak po wydarzeniach z 1997 roku, trzeba przyznać, iż jest to jedyne rozwiązanie, które pozwoli uratować polskie rolnictwo na wypadek klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *