Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych w rolnictwie.

Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych w rolnictwie.

Prawidłowo dobrane ubezpieczenie zabudowań gospodarczych dla rolnictwa to bardzo ważna kwestia dla każdego gospodarstwa rolnego. Dzięki tej formie ubezpieczenia, rolnik będzie zabezpieczony przed koniecznością samodzielnego ponoszenia kosztów związanych ze zniszczeniami spowodowanymi zdarzeniami losowymi. Mamy tutaj na myśli wszelkiego rodzaju kataklizmy i zdarzenia o charakterze typowo atmosferycznym. Dlatego też, ubezpieczenie zabudowań gospodarczych jest jednym z rolniczych ubezpieczeń obowiązkowych w myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003r.

Przed czym chroni ubezpieczenie zabudowań gospodarczych?

Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych jest zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi, w wyniku których rolnik doznaje poważnej szkody w zabudowie gospodarczej. W katalogu zdarzeń, przed którymi można ubezpieczyć gospodarstwo, znajdują się następujące zdarzenia: burze, gradobicia, pożar, uderzenie pioruna, powódź, osunięcie ziemi, huragany, a nawet upadek statku powietrznego. Mamy więc cały szereg sytuacji, w wyniku których może dojść do szkody w zabudowaniach gospodarczych, przed którymi można się skutecznie zabezpieczyć, wykupując odpowiednio dobrana polisę ubezpieczeniową.

Obowiązkowe ubezpieczenie zabudowań gospodarczych dla rolnika.

W niektórych przypadkach, określonych przytoczoną przez nas we wstępie ustawą, rolnik będzie obowiązany do wykupienia ubezpieczenia zabudowań gospodarczych, jak również ubezpieczenia OC. Aby podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, należy spełnić trzy, poniższe przesłanki:

  • Należy prowadzić gospodarstwo rolne o łącznym areale upraw rolnych, przekraczającym 1ha.
  • Należy być osobą fizyczną.
  • Należy przynajmniej w niewielkiej części rozliczać swoje zobowiązania przy pomocy podatku rolnego.

Jak więc widzimy, pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze nie będą podlegać gospodarstwa mniejsze, czy też na przykład spółdzielnie rolne, które działają według innych przepisów prawa i ewentualne ubezpieczenia muszą wykupić w zgodzie z tymi przepisami.

Wybór właściwego ubezpieczenia.

Kluczową kwestią będzie tutaj jednak to, aby wybrać właściwe ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Każdy bowiem rolnik, może dowolnie wybrać sobie ubezpieczalnię oraz właściwą polisę ubezpieczeniową. W większości przypadków, oczywiście wystarczającym rozwiązaniem będzie najtańsze ubezpieczenie budynków dla rolników. Aczkolwiek niektóre gospodarstwa, będą narażone na jedne zagrożenia w większym stopniu niż na inne. Dlatego też, w takich sytuacjach, warto dobrać polisę indywidualną, która będzie odpowiadać na najważniejsze zagrożenia dla gospodarstwa, pomijając te, które są mniej istotne. Nie trzeba na przykład wykupić ubezpieczenia od powodzi, w przypadku, kiedy gospodarstwo jest zlokalizowane z dala od rzek i zbiorników wodnych, stwarzających takie zagrożenia.

Podsumowanie.

Należy więc powiedzieć, iż odpowiednio dobrane ubezpieczenie zabudowań gospodarczych, będzie stanowić jedno z ważniejszych zabezpieczeń gospodarstw rolnych. Dzięki tej polisie w razie powstania poważnych szkód w zabudowie gospodarczej, rolnik będzie mógł liczyć na odszkodowanie z ubezpieczalni, co pozwoli na odbudowanie zniszczeń i przywrócenie stabilizacji całemu gospodarstwu rolnemu.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *