Usługi magazynowe zlecane na zewnątrz.

Usługi magazynowe zlecane na zewnątrz.

Zlecanie magazynowania towarów zewnętrznym podmiotom gospodarczym, w ostatnim czasie staje się niesamowicie wręcz popularne, przede wszystkim ze względów oszczędności, aczkolwiek trzeba tutaj także zauważyć inne korzyści płynące z tego typu rozwiązania. Generalnie jednak chodzi o to, aby zapewnić sobie sprawne magazynowanie i przeładunek towarów, na przykład na kontenery, które w następnej kolejności będą trafiać na statki transportowe, celem wysłania ich do kontrahentów z innych krajów, a przede wszystkim innych kontynentów. Sprawdźmy jednak, dlaczego zewnętrzne usługi magazynowe cieszą się tak wielką popularnością? Jakie jeszcze korzyści płyną z ich wykorzystania? Zobaczmy też, w jaki sposób sprawić aby korzystnie z zewnętrznych usług magazynowych było jak najbardziej korzystne z punktu widzenia logistyki przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące z zewnętrznego magazynowania.

W pierwszej kolejności warto sobie wyszczególnić wszystkie korzyści, jakie płyną z zewnętrznego magazynowania towarów. Będzie to rzecz jasna oszczędność, przede wszystkim miejsca na własnych obiektach, które będzie można wykorzystać w celu poszerzania działalności produkcyjnej. Ponadto, niektóre produkty, w szczególności zaś surowce powinny być składowane w odpowiednich warunkach, a to z kolei wymaga sporego nakładu inwestycyjnego, aby przygotować magazyny klimatyzowane. Tutaj zaś cała odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie towarów ponosi zewnętrzny usługodawca, zaś zlecający nie musi się niczym przejmować. W razie czego, zawsze w umie ma zastrzeżone odpowiednie kary umowne i ubezpieczenie towaru składowanego na zewnętrznym magazynie. Bardzo istotna kwestią jest także zapewnienie ciągłości produkcji, bowiem w przypadku kiedy dostawca surowca zawali termin, poprzez jakiekolwiek nieprzewidziane okoliczności, zawsze będziemy mogli wybierać nasz surowiec zmagazynowany na zewnętrznym magazynie, a to zapewni bezpieczeństwo procesom produkcyjnym w naszych zakładach.

Wybór magazynu zewnętrznego.

Oczywiście bardzo istotną kwestią jest tutaj wybór magazynu zewnętrznego na którym będą składowane surowce, oraz na którym będzie miał miejsce przeładunek towarów na przykład na kontenery. Najlepszym rozwiązaniem zawsze jest taki wybór magazynu, aby znajdował się on stosunkowo blisko siedziby firmy, obiektów produkcyjnych, aby dostawy surowca czy tez odbiór gotowych towarów, był sprawny i szybki. Maksymalna, bezpieczna odległość, to z reguły 150km, aczkolwiek im bliżej tym lepiej. Po prostu czym bliżej, tym szybciej można zapewnić sobie transport brakujących surowców na obiekty produkcyjne, a to z kolei przyczyni się do zapewnienia ciągłości produkcji. Można więc śmiało powiedzieć, iż zewnętrzne usługi magazynowe cieszą się tak wielka popularnością przede wszystkim przez wzgląd na wielkie korzyści płynące z ich zastosowania, a co za tym idzie, warto tego rodzaju rozwiązania brać pod uwagę planując strategię logistyczną swojego przedsiębiorstwa.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *