Współpraca międzynarodowa w produkcji.

Współpraca międzynarodowa w produkcji.

Prowadzenie działalności produkcyjnej w ścisłej współpracy z zagranicznymi kontrahentami wymaga od prowadzącego działalność odpowiedniego podejścia do planowania działań, oraz zagwarantowania sobie sprawnej obsługi logistycznej. W końcu współpracując z dostawcami i odbiorcami z innych kontynentów, trzeba przecież jakoś sprawnie i bezpiecznie przesyłać sobie surowce, półprodukty oraz wyroby gotowe. W takich przypadkach samodzielne prowadzenie działu transportu, magazynowania i spedycji raczej pozbawione jest jakiegokolwiek sensu, bowiem o wiele lepiej jest skorzystać z usług zewnętrznych firm, które są do tego typu zadań przygotowane. Zobaczmy zatem, z jakich usług w tym przypadku trzeba będzie koniecznie skorzystać, aby współpraca z zagranicznymi kontrahentami miała jakikolwiek sens i była opłacalna.

Obsługa magazynowa kontenerów.

Przede wszystkim, trzeba sobie tutaj zdać sprawę z faktu tego, iż transport na tak wielką skalę i odległość, z reguły realizowany będzie droga morską, bowiem jest to opcja najtańsza. W szczególnych przypadkach, kiedy istotny będzie czas przesyłki, można będzie skorzystać z opcji lotniczej, która jest w tym przypadku szybsza, ale i bardziej kosztowna. W celu skutecznego wykorzystywania transportu droga morską, trzeba jednak mieć możliwość sprawnej obsługi magazynowej kontenerów, bowiem tego typu transport odbywa się właśnie w kontenerach. Dlatego też, w takich sytuacjach należy skorzystać z usług zewnętrznych firm logistycznych, takich jak chociażby Zrembud (www.zrembud.com.pl), które posiadają możliwość sprawnej obsługi magazynowej kontenerów, ich przeładunku, rozładunku, oraz spedycji zagranicznej.

Jak to wygląda od zaplecza?

W większości przypadków, gotowe wyroby czy tez półprodukty przeznaczone do spedycji do zagranicznych kontrahentów będą odbierane przez pojazdy zewnętrznej firmy transportowej (w naszym przykładzie jest to firma Zrembud), a następnie składowane na ich magazynach. Tutaj będą one systematycznie ładowane w kontenery, aby w przypadku uzbierania pełnego kontenera zrealizować jego wysyłkę do zagranicznego odbiorcy. Podobnie będzie to działać w druga stronę, bowiem to Zrembud będzie odbierać kontenery adresowane do naszego przedsiębiorstwa, a po ich rozładowaniu dostarczać przeznaczone dla nas towary, czy też nawet magazynować je w razie potrzeby.

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż zewnętrzna obsługa magazynowa wraz z obsługą magazynową kontenerów jest podstawowym wymogiem, po którego spełnieniu możliwe będzie skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej, w ścisłej współpracy z zagranicznymi dostawcami i odbiorcami. Oczywiście wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, niemniej jednak są one z cała pewnością niższe niż samodzielne prowadzenie tak poważnego przedsięwzięcia jak spedycja międzynarodowa, oraz zapewniają nam przecież możliwość współpracy na międzynarodowym rynku, a to zawsze podnosi poziom zysków przedsiębiorstwa.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *