Wydajna eksploatacja kabiny lakierniczej.

Wydajna eksploatacja kabiny lakierniczej.

Jedną ze zdecydowanie najlepszych inwestycji dla warsztatów lakierniczych, jest zakup kabiny lakierniczej. Jest to wewnętrzne, dodatkowe pomieszczenie, gwarantujące pełne odseparowanie od otoczenia. Zapewnia to zabezpieczenie przed dużą ilością lotnych zanieczyszczeń, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Oczywiście trzeba będzie liczyć się ze stosunkowo sporymi kosztami takiej inwestycji. Jednakże w zamian zyskamy wyższy poziom jakości realizowanych prac, jak i lepszą efektywność pracy całego warsztatu. Można więc powiedzieć, iż nakłady poniesione z tego tytułu będą stosunkowo szybko się zwracać.

Dobór kabiny lakierniczej do warsztatu.

W pierwszej kolejności trzeba będzie jednak wybrać odpowiednią kabinę, dopasowaną do potrzeb i możliwości konkretnego warsztatu. Chodzi tutaj nie tylko o same wymiary kabiny lakierniczej. Bardzo ważne jest także jej wyposażenie. Możemy bowiem zakupić kabiny lakiernicze z własnym, niezależnym systemem filtracji oraz sprężania powietrza. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli warsztatowe systemy nie są wystarczająco wydajne i profesjonalne. Jeśli jednak posiadamy na warsztacie nowoczesną, wydajną sprężarkę, a do tego odpowiedni system nawiewno wywiewny, można dokonać zakupu tańszych modeli. Najważniejsze jest jednak to, aby regularnie sprawdzać też filtr do kabiny lakierniczej, bowiem będzie on się regularnie brudzić. Nawet jeśli mamy kabinę wykorzystującą nasze systemy wentylacji i sprężania, to filtr będzie niezbędny i będzie ulegać systematycznie zabrudzeniom. Do tego dopuścić nie możemy, bowiem w takich okolicznościach, automatycznie stracimy na jakości oraz wydajności pracy. W związku z tym też, warto tutaj pamiętać o tej kwestii, aby zaopatrzyć się w większą ilość filtrów do kabin lakierniczych, i regularnie dokonywać przeglądu oraz wymiany w razie konieczności.

Zalety posiadania kabiny lakierniczej.

Warto tutaj także zwrócić uwagę, iż posiadanie na warsztacie dobrej jakościowo kabiny lakierniczej będzie nieść za sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim to o czym już wspominaliśmy czyli jakość i wydajność pracy lakierniczej.

  • Jakość realizowanych prac lakierniczych – kabina lakiernicza zagwarantuje nam separację od otoczenia. Dzięki temu nie będziemy mieć do czynienia z przedostawaniem się pyłu i kurzu bezpośrednio do strefy roboczej. To zaś byłoby przyczyną osłabienia jakości i trwałości realizowanych powłok lakierniczych.
  • Wydajność – kabina lakiernicza będzie także wpływać na przyspieszenie prac lakierniczych. Możliwe będzie nawet pełne zautomatyzowanie pracy z jej zastosowaniem. Wobec tego też, będziemy mogli osiągać wyższy poziom wydajności pracy w warsztacie.

Reasumując, trzeba powiedzieć, iż inwestycją w kabinę lakierniczą będzie tutaj rozwiązaniem wyjątkowo korzystnym. Będzie to przynosić wyraźne korzyści dla przedsiębiorstw lakierniczych. Warto więc mieć to na względzie w przypadku prowadzenia tego typu działalności.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *