Wykorzystanie filtrów sufitowych w systemie filtracji atmosfery pomieszczeń lakierniczych.

Wykorzystanie filtrów sufitowych w systemie filtracji atmosfery pomieszczeń lakierniczych.

Filtracja wnętrza pomieszczenia lakierni przemysłowej to jeden ze zdecydowanie najważniejszych aspektów tego typu warsztatów, wywierający szczególnie istotny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Im lepszy poziom czystości atmosfery wewnętrznej będziemy w stanie zagwarantować, tym wyższy poziom jakości realizowanych usług będzie można osiągnąć. przyjrzyjmy się wobec tego kwestii realizowania tego typu zadań poprzez wykorzystanie łączonych systemów filtrowania powietrza z zastosowaniem zarówno systemów wentylacji mechanicznej, jak i dodatkowych filtrów sufitowych, ściennych i podłogowych.

Wentylacja mechaniczna.

Oczywiście podstawowym elementem każdej lakierni musi być wydajna wentylacja mechaniczna pomieszczeń lakierniczych, aby dzięki jej działaniu zapewnić stały napływ świeżego i oczyszczone z zanieczyszczeń lotnych powietrza do wnętrza. Jest ono niezbędne zarówno pracownikom jak i samemu procesowi lakierniczemu, toteż nie warto próbować omijać tego kroku. Tym bardziej iż dobrze zaprojektowany system wentylacji mechanicznej może pełnić jednocześnie funkcję systemu grzewczego poprzez zastosowanie odpowiednich nagrzewnic powietrza przepływającego wewnątrz. Tak więc powietrze zasysane z zewnątrz trafia na filtry, następnie przechodzi przez system nagrzewnic (bądź też chłodnic, jeśli chcemy ochłodzić wnętrze) a dopiero potem wprowadzane jest do wnętrza pomieszczeń lakierniczych. Tutaj zaś w dalszym ciągu będziemy mieć do czynienia z pojawianiem się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń lotnych wynikających z działalności człowieka, a które w dalszym ciągu mogą przekładać się na pogorszenie jakości realizowanych prac lakierniczych.

Oczyszczanie osadowe.

Jako, że w pomieszczeniach tego typu będziemy mieć także do czynienia z różnica temperatur a więc także i z ruchem konwekcyjnym powietrza, można stwierdzić, iż wiele lotnych zanieczyszczeń o niewielkiej wadze będzie unoszone wraz z powietrzem ciepłym ku górze. Tutaj należy zaś zastosować odpowiednio dobrane filtry sufitowe, które w kontakcie z zanieczyszczeniami będą je absorbować i wiązać w swojej wewnętrznej strukturze, dzięki czemu nie będą mogły opaść w dół kiedy tylko zajdą korzystniejsze warunki termodynamiczne. Oczywiście, jednocześnie należy także zastosować dodatkowe filtry wewnętrzne na ścianach i podłogach, aby w jak największym zakresie przechwycić wszystkie zanieczyszczenia lotne, które mogłyby przyczyniać się negatywnie do przeprowadzanych prac lakierniczych. Musimy tutaj bowiem pamiętać, iż każde zanieczyszczenie w przypadku przemieszania się ze strumieniem mgiełki lakierniczej będzie wywierać negatywny wpływ na jakość nakładanych warstw lakierniczych. Wobec tego też, koniecznością jest tutaj realizacja kompleksowych systemów filtracyjnych, zapewniających maksymalny poziom przechwytywania zanieczyszczeń pojawiających się wewnątrz lakierni przemysłowych aby dzięki temu osiągnąć, wysoki poziom jakości realizowanych prac.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *