Wykupienie ubezpieczenia OC dla rolnika.

Wykupienie ubezpieczenia OC dla rolnika.

Wszyscy rolnicy prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej jednego hektara, będący osobami fizycznymi i odprowadzający podatek rolny podlegają pod ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Nakłada ona na nich obowiązek wykupienia odpowiednich ubezpieczeń. Zapewnia to zabezpieczenie kluczowego sektora gospodarki, jakim bez wątpienia jest rolnictwo. Samo wykupienie ubezpieczenia OC dla rolnika, czy też ubezpieczenie budynków rolnych, nie jest Az tak bardzo kosztowne. Można nawet powiedzieć, iż jest ono uzależnione od wielu czynników, o których także sobie nieco więcej dziś powiemy.

Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

W zasadzie, będziemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych. Jest oczywiście ich więcej, ale wspomniana we wstępie ustawa przewiduje jedynie te dwa. Będą to:

  • Ubezpieczenie OC dla rolnika – czyli klasyczne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wykupuje się je na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim w toku prowadzenia prac gospodarczych. Dzięki temu to ubezpieczalnia będzie zajmować się wypłacaniem zadość uczynienia a to odciąży znacznie samego rolnika. Ważne jest także to, iż ubezpieczenie to zapewnia ochronę nie tylko w przypadku szkód wyrządzonych przez samego ubezpieczonego. Dotyczy to także członków jego rodziny i pracowników. Pod warunkiem, iż szkoda była wyrządzona w bezpośrednim związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Z tego też wynika, iż pojazdy rolne samobieżne, takie jak ciągnik czy też kombajn będą podlegać pod to ubezpieczenie. Prywatny samochód rolnika już niestety nie.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – wykupuje się w celu zabezpieczenia interesów rolnika. Jeśli dojdzie do zdarzeń losowych, w wyniku których rolnik poniesie straty w zabudowaniach, może liczyć na odszkodowanie, które pozwoli poczynić niezbędne naprawy. Chodzi tutaj o zdarzenia takie jak: burze, huragany, gradobicia, powodzie, pożary, itp.

Czy wykupienie ubezpieczenia OC dla rolnika jest kosztowne?

Tak jak już wspomnieliśmy, jest to uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim chodzi o wielkość gospodarstwa, jak również o ilość zatrudnionych w nim osób. Istotne jest także to, ile i jakiego rodzaju pojazdów rolnych jest w użytkowaniu. Zwiększa to bowiem szanse wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich. Ostatecznie, istotna będzie także sama ubezpieczalnia. Musimy bowiem pamiętać, iż wszystkie ubezpieczalnie mają swoje cenniki. Często organizują także promocje. Warto więc trzymać rękę na pulsie, bowiem wykupienie ubezpieczenia OC dla rolnika, może się okazać jeszcze przystępniejsze cenowo, niż nam się to wydaje.

Podsumowanie

Jednym słowem ubezpieczenia obowiązkowe trzeba koniecznie wykupić. W przeciwnym bowiem razie, można narazić się na konsekwencje finansowe. Stosowny urząd może nałożyć karę grzywny. Poza tym, brak ubezpieczenia jest niestety bardzo poważnym problemem dla rolnika którego gospodarstwo dotknie kataklizm, lub który wyrządzi szkody na rzecz osób trzecich i będzie musiał wypłacić zadośćuczynienie. Wykupienie ubezpieczenia OC dla rolnika w takich sytuacjach będzie po prostu koniecznością. Tym bardziej iż cena za ubezpieczenie OC rolnika nie jest jakaś specjalnie wygórowana.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *