Zastosowanie geotkanin w budownictwie technicznym.

Zastosowanie geotkanin w budownictwie technicznym.

Branża budowlana w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, pasów startowych, czy też wszelkiego rodzaju parkingów i składowisk, wymaga odpowiedniego podejścia, głównie w zakresie zapewniania wysokiej trwałości budowanych nawierzchni. Bez zastosowania nowoczesnych materiałów technicznych w tym zakresie, niestety będzie to niemożliwe, toteż obecnie wykorzystywane w tym celu są przede wszystkim nowoczesne materiały geosyntetyczne. Chodzi tutaj przede wszystkim o wszelkiego rodzaju geotkaniny i geosiatki, które zapewniają stabilizację warstw podbudowy oraz gwarantują odpowiednie zabezpieczenie ich przed przemieszczaniem się, czy też przesiąkaniem wody. Przyjrzyjmy się jednak nieco bliżej wykorzystanie geotkanim w tym zakresie, bowiem jest to bardzo ciekawe zagadnienie.

Gaotkaniny i ich zastosowanie.

Przede wszystkim musimy tutaj zdać sobie sprawę z tego, iż wszelkiego rodzaju drogi i autostrady, jak również linie kolejowe, czy też inne typy nawierzchni podlegających intensywnej eksploatacji będą narażone na poważne uszkodzenia wskutek działających na nie sił i obciążeń. Jeśli do warstw podbudowy będzie przedostawać się nadmierna ilość wody, będą one bardziej osłabione i bardziej podatne na wszelkiego typu odkształcenia. W przypadku braku odpowiednich warstw wzmacniających strukturę podbudowy oraz samej nawierzchni bitumicznej, siły działające w toku eksploatacji także będą prowadzić do odkształceń, a z biegiem czasu pęknięć i innych uszkodzeń. Dlatego też, obecnie w tym zakresie stosowane są nowoczesne geosyntetyki czyli materiały zapewniające stabilizacje gruntu i warstw podbudowy, jak również izolujące je od otoczenia, dzięki czemu woda z opadów atmosferycznych nie ma prawa osłabiać całej konstrukcji drogi. Najczęściej zaś w tym przypadku wykorzystywane są nowoczesne geotkaniny, czyli materiały wyprodukowane z tasiemek polipropylenowych czy tez poliestrowych o tkanej strukturze, nadającej im wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Ich zastosowanie w przypadku stabilizacji warstw podbudowy technologicznej będzie bardzo korzystnie wpływać na trwałość wszelkiego rodzaju nawierzchni drogowych czy też innych.

Dobór odpowiednich materiałów.

Sprawą kluczową w tym przypadku będzie oczywiście właściwy dobór materiałów geosyntetycznych w stosunku do konkretnych przypadków. Trzeba tutaj wykazać się sporym zakresem wiedzy i doświadczenia, aby zagwarantować sobie możliwość podniesienia trwałości konstrukcji drogowej. Dobre jakościowo materiały geosyntetyczne, czyli wszelkiego rodzaju geotkaniny, geowłókniny czy też geosiatki, będą w wyraźny sposób wzmacniać i stabilizować warstwy podbudowy drogowej, dzięki czemu droga będzie bardziej odporna na odkształcenia w wyniku obciążeń jakim jest poddawana w toku eksploatacji. Charakteryzują się one także wysoki poziomem wytrzymałości chemicznej, dzięki czemu różnorodne substancje chemiczne, które mogłyby przypadkowo przedostać się w głąb warstw drogowych, nie będą negatywnie wpływać na jakość i trwałość całej drogi.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *