Zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV.

Zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV.

serwis lamp UV, promiennik UV do zastosowań przemysłowych,
Kleje utwardzane promieniowaniem UV odgrywają coraz bardziej istotną rolę w wielu branżach produkcji przemysłowej. Przede wszystkim, wynika to z faktu tego, iż zapewniają bardzo dobre parametry techniczne uzyskiwanych spoin. Niemniej jednak, należy także zwrócić uwagę na kwestię dobrych właściwości samego kleju i licznych zalet wynikających z jego zastosowania. Oczywiście do wykonywania tego typu spoin, niezbędny będzie odpowiednio dobrany promienni UV do zastosowań przemysłowych. Jest to jednak inwestycja bardzo opłacalna, której wdrożenie wiąże się z przyszłymi korzyściami dla całego przedsiębiorstwa.

Gdzie stosowane są kleje utwardzane promieniowaniem UV?

Technologia wykorzystująca kleje utwardzane promieniowaniem UV, trafia przede wszystkim do dużych zakładów produkcyjnych działających w branżach:

  • Produkcja sprzętu medycznego
  • Wytwarzanie urządzeń optycznych
  • Motoryzacja
  • Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Możliwe jest także zaopatrzenie się w odpowiednie promienniki UV, do zastosowań domowych. Dzięki temu, także w przydomowym warsztacie, można będzie wykorzystać tego typu technologię, podczas drobnych prac warsztatowych.

Poza wymienionymi wyżej przypadkach, klejenie z zastosowaniem klejów utwardzanych promieniowaniem UV, jest stosowane sporadycznie także w innych branżach przemysłowych. Najczęściej jednakże jest wdrażana właśnie w wymienionych branżach przemysłowych.

Do tak dużych przedsiębiorstw, niezbędny będzie oczywiście profesjonalny promiennik UV do zastosowań przemysłowych, który będzie można wdrożyć na linie produkcyjne. Z reguły wdrożeniem zajmować się będzie także profesjonalny serwis lamp UV i innych urządzeń tego typu.

Zalety wdrożenia utwardzania klejów promieniowaniem UV.

W przypadku wdrożenia tego typu technologii, przedsiębiorstwo będzie mogło liczyć na konkretne korzyści, wynikające z zalet samej technologii. Do najważniejszych korzyści, należy tutaj zaliczyć następujące kwestie:

  • Szybki czas utwardzania spoiny – w wielu przypadkach nawet już w ciągu 10 sekund, można osiągnąć pełnię właściwości fizykochemicznych spoiny
  • Długi czas żywotności – klej od nałożenia do czasu kiedy konieczne jest utwardzenie, może spokojnie leżeć na klejonej powierzchni nawet do 60 minut. Po upływie tego czasu, nie nadaje się już do utwardzania.
  • Relatywnie niski koszt jednostkowy wykonywanych spoin
  • Bardzo dobre parametry techniczne spoin
  • Proste przygotowanie spoiny i powierzchni do klejenia

Oczywiście są to najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę. To właśnie wymienione tutaj zalety, wpływają na regularny wzrost popularności tego typu rozwiązań w wielu gałęziach przemysłowych. Z biegiem czasu z całą pewnością technologia ta będzie jeszcze bardziej popularna, a już trwają prace nad jej udoskonalaniem, celem poprawy i tak już dobrych parametrów technicznych wykonywanych spoin.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *