Utwardzanie klejów i lakierów w przemyśle.

Utwardzanie klejów i lakierów w przemyśle.

Prawidłowo realizowane utwardzanie klejów i lakierów w przemyśle, pozwala nam osiągnąć o wiele lepsze parametry gotowych spoin czy też powłok lakierniczych. Obecnie zaś, proces ten, możemy realizować przy pomocy promieniowania UV. W tym celu, wykorzystywane są nowoczesne urządzenia UV, zapewniające nam możliwość szybkiego suszenia oraz utwardzania różnorodnych powłok lakierniczych oraz klejów. Dzięki wdrożeniu tego typu rozwiązań, możliwe jest osiągnięcie wyższego poziomu wydajności produkcji, przy zachowaniu wysokiej jakości realizowanych robót.

Jak przebiega utwardzanie klejów i lakierów przy pomocy promieniowania UV?

Oczywiście kluczową rolę w tym procesie będzie odgrywać prawidłowe przygotowanie spoiny czy też powłoki lakierniczej do procesu utwardzania. Należy zachować wysoki poziom czystości oraz zadbać o prawidłowe przygotowanie całego procesu.

  • Spoiny klejowe – powierzchnie klejone powinny być idealnie gładkie i pozbawione wszelkich zanieczyszczeń i zabrudzeń. Na klejone powierzchnie nanosimy, równomierną warstwę kleju, a następnie łączymy ze sobą. Przez najbliższą godzinę, możemy dowolnie nimi manipulować, aby ostatecznie przeprowadzić proces utwardzania.
  • Powierzchnie lakierowane – malowana powierzchnia powinna być gładka, sucha, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Na tak przygotowaną powierzchnię nanosimy lakier metodą natryskową, po czym możemy przystąpić do jej suszenia, w celu przyspieszenia procesu utwardzania powłoki lakierniczej.

W każdym z tych przypadków, urządzenia UV zapewniają nam możliwość przyspieszenia procesu utwardzania, dzięki czemu, ogólny czas procesu technologicznego ulega znacznemu skróceniu. Można więc powiedzieć, iż utwardzanie klejów i lakierów, przy zastosowaniu promieniowania UV, jest bardzo korzystne z punktu widzenia czasu realizacji procesu.

Zalety stosowania utwardzania promieniowaniem UV.

Poza kwestią samego skrócenia czasu przebiegu danego procesu, utwardzanie klejów i lakierów, niesie za sobą także inne korzyści. Przede wszystkim, z racji skrócenia czasu utwardzania, powierzchnia lakierowana czy też spoina, są mniej wyeksponowane na czynniki zewnętrzne. Mamy więc mniejsze szanse na to, iż dojdzie do jakichkolwiek zabrudzeń zewnętrznych. Wpływa to oczywiście bardzo korzystnie na jakość realizowanych prac. Poza tym, przyspieszenie całego procesu nie wpływa negatywnie na parametry techniczne wytwarzanych spoin klejowych czy też powłok lakierniczych. Jednym słowem utwardzanie klejów i lakierów jest bardzo korzystne także z technicznego punktu widzenia.

Podsumowanie.

Należy więc powiedzieć, iż utwardzanie klejów i lakierów przy wykorzystaniu promieniowania UV jest bardzo dobrym i korzystnym rozwiązaniem. Jeśli więc tylko mamy takie możliwości, warto tego typu technologię wdrożyć do różnych procesów technologicznych. Z całą pewnością uda nam się na tym poważnie zyskać. Głównie na czasie i jakości realizowanych prac.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *